25 сеп. 2023 г.

Владимир Железов

П-р Владимир Железов е магистър по богословие в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и MF Norwegian School of Theology. Женен, с едно дете. Пастир на Евангелска методистка епископална църква в град Свищов.

Интересите му са в областта на догма­ти­ческото, пастирското и сравнителното богословие, както и в основаването на нови църкви. От декември 2016 г. е член на редакцион­ната колегия на вестник Зорница.