23 юни 2024 г.

140 години от освещаването на Методистката църква в Русе

На 25 ноември 2023 г. в Евангелската методистка епископална църква (ЕМЕЦ) в гр. Русе се състоя тържественото честване на 140-та годишнина от освещаването на църковната сграда на местната методистка общност. От методистката общност празника уважиха пастирите на църквите във Варна (п-р д-р Даниел Топалски), Шумен (п-р Нерсес Кетикян), Лясковец (п-р Ивайло Иванов), София (п-р Цветан Илиев), както и пастири и миряни от Севлиево (п-р Маргарита Тодорова) и Ловеч (п-р Венцислав Андреев). Присъстваха гости не само от методистките църкви, но и евангелски пастири от други деноминации: п-р Павел Иванов от църква „Дом на пробив“, Русе; п-р Румен Бончев от Българска Божия църква (ББЦ), Русе; п-р Пламен Ганчев от Евангелска петдесятна църква (ЕПЦ), Русе; п-р Тим Отри от Българска протестантска църква (БПЦ), Свищов), п-р Иван Стоицев от Евангелска съборна църква (ЕСЦ), Пловдив; Илия Маринов, отговорен проповедник на Евангелско общество към СЕСЦ (или Съюза на евангелските съборни църкви), Русе. Присъстваха и миряни от русенските църкви ЕПЦ-3, ББЦ, ОБЦ, както и от БПЦ (Свищов).

Радост за всички беше и присъствието на кмета на община Русе г-н Пенчо Милков, както и на г-жа Златомира Стефанова, зам. кмет „Икономика и международно сътрудничество“, и на началника на отдел „Връзки с обществеността“ в община Русе г-н Иван Стефанов. Г-н Милков произнесе кратко слово към присъстващите и връчи на пастира на църквата-юбиляр Владимир Железов подарък и поздравителен адрес.

В програмата на юбилея бяха включени класически и по-нови евангелски песни в изпълнение на хора на ЕМЕЦ – Русе. Един от химните изпълни общ хор на църквата-юбиляр и ЕПЦ-3. Госпожа Бисера Друмева изнесе на църковния орган концерт с произведения от Йохан С. Бах и Георг Фр. Хендел. П-р Владимир Железов прочете исторически доклад за историята и мисията на Евангелската методистка църква в гр. Русе, който представяме на уважаемите читатели в настоящия брой на Зорница. Тържеството завърши с класическия химн на Джон Нютън „О, колко чудна благодат“ (Amazing Grace), който всички присъстващи изпяха изправени.

Similar Posts