05 дек. 2023 г.

П-р Теодор Опренов бе избран за председател на СЕБЦ

На 15-16 март 2019 г. Съюзът на евангелските баптистки църкви в България (СЕБЦ) проведе своя редовен изборен конгрес. Осемдесет делегати от почти всички съюзни църкви се събраха в град Казанлък, за да приемат отчет за изминалия мандат и да излъчат нов ръководен състав на деноминацията.

Досегашният председател п-р Стойчо Апостолов, водил СЕБЦ в продължение на два мандата от 2011 г. насам, се оттегли от ръководна длъжност, за да се посвети изцяло на пастирски грижи в местната църква в кв. Младост, София.

За нов председател на деноминацията беше избран п-р Теодор Опренов, а длъжността на генерален секретар бе възложена на пр. Влади Райчинов. Конгресът също така прие обновен състав на Съюзното настоятелство, в чийто състав влизат общо тринадесет души. (П-късно за заместник-председатели на СЕБЦ бяха избрани п-р Георги Тодоров и п-р Георги Гърдев, б.а.) Мандатът на новото ръководство влиза в сила след съдебната пререгистрация и продължава до 2023 г.

Тридесет и шестият редовен конгрес на баптистките църкви също така разгледа въпроси като визия за развитието на деноминацията през идните години, както и нови насоки за финансовото стабилизиране, административното управление и духовното изграждане на съюза. Събитието бе под надслов „По това ще познаят“, а ключови библейски размисли по темата споделиха п-р Георги Тодоров и п-р Стойчо Ников. Бяха обсъдени последните изменения в Закона за вероизповеданията, както и изискванията за защита на личните данни по GDPR.

Срещата завърши със споделена Господня трапеза, отслужена от всички пастири, заемали длъжността председател на СЕБЦ след падането на тоталитарния режим. Делегатите си напомниха, че само седмица преди провеждането на конгреса беше отбелязана 70-годишнината от произнасянето на присъдите в Първия пастирски процес на 8 март 1949 г., когато целият Управителен съвет на ОЕЦ и други протестантски пастири са осъдени от комунистическата власт на затвор за противодържавна дейност. Със смирение в сърцето и решимост за подновено упование делегатите в Казанлък отдадоха дължимото на верността на предходните поколения и се разделиха с молитва за сили свише и с посвещение за достойно продължение на делото им.

СЕБЦ е сред традиционните вероизповедания в България с протестантско-евангелска изповед. Той е основан преди 111 години, на 14 септември 1908 г., с учредително събрание в град Чирпан. Деноминацията е сред учредителките на Обединени евангелски църкви, а по международна принадлежност е член на Европейската баптистка федерация и на Световния баптистки алианс. През 2014 г. СЕБЦ също така бе и сред учредителите на Българско евангелско дружество, издател на в. „Зорница“.

Similar Posts