20 май 2024 г.

69-та Годишна конференция на Обединената методистка църква в България и Румъния

От 2 до 5 септември 2021 г. в гр. Варна се проведе 69-та Годишна конференция на ОМЦ в България и Румъния. Въпреки ограничителните мерки против разпространението на коронавируса, конференцията се проведе присъствено. Делегатите от румънската методистка църква участваха онлайн. Гост на конференцията бе Щефан Мол, пастир на методистката църква в Баден, Швейцария.

По време на тематичния ден делегатите имаха възможност да чуят три лекции от п-р д-р Даниел Топалски за практиката на методистките малки групи и класове. В своето изложение той направи исторически обзор на тези отчетливо методистки събрания за живеене и изграждане на вярата. С примери и съвети от своя опит в организирането и провеждането им п-р Топалски насърчи останалите презвитери да възстановят класовете в местните си църкви по един разумен и отговарящ на нуждите на съвременното общество начин.

В работната част на конференцията, след номинации и гласуване, за координатори на работни групи бяха преизбрани п-р Милен Стефанов (евангелизация), Ирена Стефанова (работа с деца), п-р Цветан Илиев (работа с младежи), п-р Иван Морунов (социална дейност), д-р Нина Топалска (литература и медии), п-р Маргарита Тодорова (работа с жени).

Освен обичайните пастирски назначения и отчетите на различните работни групи и служения, конференцията стана свидетел и на радостно събитие. Пастирската колегия на своето закрито заседание прие единодушно като пълноправни членове на Годишната конференция Ивайло Иванов и Красимир Маджаров. Ивайло Иванов служи дълги години в ЕМЕЦ-Русе като касиер и мирянин-проповедник. От 2016 г. заедно със съпругата си Джесика той служи като пастир на ЕМЕЦ-Шумен. Красимир Маджаров е пастир на църквата в бургаския квартал Горно Езерово. На 5 септември 2021 г. на тържествено богослужение в ЕМЕЦ-Варна те бяха ръкоположени като презвитери на Обединената методистка църква от еп. д-р Патрик Щрайф с участието на суперинтендант Даниел Топалски, п-р Маргарита Тодорова и п-р Бедрос Алтунян.

Similar Posts