26 фев. 2024 г.

Конференция за служители и млади хора към СЕБЦ

Младежки ръководители и пастири на баптистки църкви се събраха през март т.г. за съвместна конференция. Събитието бе замислено от съюзното настоятелство на СЕБЦ като възможност за взаимно опознаване, сближаване между поколенията и синхронизиране на виждането за това, как непроменимото Христово благовестие да се представя в съвременна България.

Началото на март обикновено е време за размяна на първомартенски честитки и отбелязване на Националния празник на страната. За водачите на баптистки църкви обаче, обединили се в третото най-старо евангелско вероизповедание в България, това беше по-скоро възможност за духовни разговори, застъпнически молитви, взаимно сверяване на часовниците и обнадежден поглед към бъдещото развитие на Божието дело. Близо петдесет души взеха участие в тази първа по рода си национална консултация. Сред тях имаше църковни ръководители, активни младежи, водачи на служения. Млади и възрастни, жени и мъже, роми и българи, представители на малки селища и големи градове, членове на стари евангелски общности и основатели на новосформиращи се църкви – всички бяха обединени от желание да работят в единодушие и сътрудничество за спасението на нови хора и развитието на Божието дело.

„Целта на събитието е заедно като баптистки църкви да обсъдим темата за споделянето на вечното Евангелие в постоянно менящи се условия – обявиха от офиса на СЕБЦ по-рано тази пролет. – Ще говорим по какъв начин да интегрираме следващото поколение в живота на църквите ни; как да организираме богослужебни събрания с мисъл не само за опитните вярващи, а и за новите хора в събранието ни; как да изнасяме Христовото послание отвъд стените на сградата си.“

Събитието се проведе в Дом Добромирка – уютно и изрядно поддържано място за подобен вид инициативи, скътано в сърцето на Северна България, досами шосето между Севлиево и Търново.

От ръководството на Баптисткия съюз отправиха призив към всеки църковен водач да дойде на конференцията заедно с поне един млад човек от църквата, който вече служи или има потенциал да се развива във водаческо отношение. „Вярваме, че инвестирате в такива личности, а целта на конференцията е да можем да се чуем едни други и да погледнем църковното служение през погледа както на опитния служител, така и на младия човек“, се казваше в анонса.

На уводната сесия всички участници се разделиха в малки смесени групи за обсъждане на казуси от църковния живот. Заглавията на следващите теми бяха: „Личното време с Бога и израстването във вярата“; „Как да си служим едни на други“; „Винаги съм искал да питам пастиря/младежите“, както и „Църквата на бъдещето – общност, която представя Христос“.

Мотото на срещата бе: „За всички – всякакъв“. Текстът е заимстван от прословутия абзац на апостол Павел в I Коринтяни 9 гл.: „Ако проповядвам благовестието, няма с какво да се похваля, понеже съм тласкан от неотменна необходимост… Направих себе си роб на всички, за да придобия мнозина… За всички станах всичко, така че по всякакъв начин да спася неколцина. Всичко това върша заради благовестието…“

През 2023 г. Съюзът на евангелските баптистки църкви  в България планира и други инициативи: тийнейджърски, детски и семеен лагер; почивка за пастирски семейства; национална женска конференция; както и отчетно-изборен конгрес, който се провежда на четири години и излъчва управителния орган на деноминацията. СЕБЦ е член на Европейската баптистка федерация и Световния баптистки алианс и съучредител на Обединени евангелски църкви и на Българско евангелско дружество (което издава вестник Зорница).

Similar Posts