24 юли 2024 г.

Хуманитарен фонд за Украйна

ОЕЦ изпрати помощ за бедстващи райони от войната

Тази пролет Обединени евангелски църкви организираха хуманитарен фонд, чието предназначение бе да се наберат средства за спешна помощ за бедстващи райони в Източна Украйна. Още с началото на военните действия ОЕЦ публикува свое изявление с призив към вярващите в страната да отправят непрестанно молитви към Бога: за възстановяване на мира, за облекчаване на положението на бедстващите, за прошка, утеха и надежда. Беше създаден и формуляр, чрез който отделни вярващи и цели църкви имаха възможност да заявят своята готовност да подпомагат по различни начини прииждащите бежанци в България. Мнозина откликнаха на тези инициативи и управителният съвет на ОЕЦ изразява искрена благодарност към Бога за това.

С особена тежест сякаш се отличи инициативата за изпращане на закупена хуманитарна помощ с камиони. От офиса на ОЕЦ писаха в началото на март: „Съзнаваме, че практическата помощ в България е безценна за всички в затруднено положение. Наши братя и сестри от Украйна ежедневно ни изпращат новини за изключително тежката ситуация при тях от гледна точка на продоволствия и стоки от първа необходимост. Има сериозен недостиг и нужда от снабдяване с храна. В много райони от страната не може да се закупи храна и хората гладуват. Такова е положението в Одеска област, в много от източните райони на Украйна, както и в Бесарабия. Разговаряхме с пастири от Украйна, с които обсъдихме възможността за практическа помощ. Молбата им е по възможност да подготвим храни, които са годни за незабавна консумация, тъй като в бункерите няма условия за готвене. Тази нужда е за цялата страна, където се водят сражения, но в момента, за съжаление, в Киев не може да се влезе по никакъв начин.“

Във връзка с тези остри нужди ОЕЦ призова християните в България за целево дарение, с което да се съберат средства за практическа помощ в полза на бедстващите райони. По първоначални планове кампанията си беше поставила за цел да набере около 100 хиляди лева, а крайният срок за изпращането на средства по сметката на ОЕЦ беше насрочен за 14 март.

Изключително насърчение бе мигновената реакция на мнозина! Както отделни вярващи, така и цели църкви и организации откликнаха на призива. Сред даренията имаше и малки, и големи суми – както от територията на България, така и от българи, живеещи в чужбина. Само в рамките на две седмици по сметката на ОЕЦ постъпиха почти 155 хиляди лева. В критичен период, едва излезли от времена на пандемия и неработещи бизнеси, стотици българи заделиха от личните си средства с вдъхновяващ израз на жертвоготовност и състрадание!

Изпращането на първия тир с 14 тона помощ | 16.03.2022 г.

Работната група, на която ОЕЦ делегира отговорност за изпращане на помощ­та, положи немалко усилия за подбор на качествени стоки, комплектоването им в палети, натоварването им на тир, координацията с украински евангелски църкви и изпращането на първата част. За сумата от 92 400 лева бяха закупени 14 тона храни. Всички те бяха натоварени на тир и на 16 март 2022 г. бяха изпратени. Два дена по-късно, на 18 март, продуктите бяха разтоварени в една от евангелските църкви в град Чернивци, откъдето с техен вътрешен транспорт впоследствие бяха разпределени към някои от най-засегнатите от войната в Украйна райони.

В свой отчет за този първи етап от изпращането на хуманитарна помощ ОЕЦ изрази искрена благодарност на всички доброволци, които положиха безвъзмезден труд по подготовката и организацията; на Дирекция Вероизповедания, която оказа пълно въздействие пред Териториална дирекция „Митница“ (Русе) за безпроблемното преминаване на товара; и най-вече на Бога за това, че влага у вярващите хора в България съпричастност и загриженост за украинския народ.

От първото дарение имаше остатък от почти 62 500 лева и затова ОЕЦ започна подготовка за изпращане на втори камион с продоволствия. Кампанията за набиране на финанси беше удължена до 28 март. Планът беше събраните средства да бъдат използвани по същия ред за закупуване на стоки от първа необходимост. Наред с призива за допълнителни дарения пастир Румен Борджиев също така повтори апела към евангелската общност за постоянство в усърдна ходатайствена молитва за спиране на войната в Украйна, за утеха на загубилите близки, както и за Божията закрила над бежанците, които напускат дома си.

Междувременно военните действия продължаваха с пълна сила, а бежанската вълна от Украйна към Европа бележеше нови и нови рекорди. Десетки доброволчески групи, евангелски църкви и неправителствени организации изпреварваха държавните власти, организирайки мрежи за посрещане, настаняване и осигуряване на неща от първа необходимост за пристигащите украинци – мнозина от които бяха сами жени с децата си (тъй като съпрузите им бяха принудени да останат в родината си като част от мобилизацията за защита на Украйна). Българското правителство се забави изключително много с формиране на национален щаб за овладяване на бежанската криза, а взетите мерки бяха половинчати, недообмислени и ужасяващо неадекватни. От друга страна обаче гражданското общество в България (със значителната роля на евангелските християни) реагира с изключителна активност. Обединени в социалните мрежи, хората отваряха домовете си, организираха посрещане и извозване на дезориентираните бежанци, подсигуряваха им топла и прясна храна, медикаменти, дрехи, одеала, домашни уреди. Частни училища и детски градини разкриха места за безплатно участие на украински деца. Доброволци и църкви предлагаха безплатни уроци по български език, помагаха на украинците да попълват автобиографии и да кандидатстват за работа, ориентираха ги в градската среда.

През втория етап от инициативата „Хуманитарна помощ за Украйна“ (18-30 март) в банковата сметка на ОЕЦ постъпиха още около 16 хиляди лева. Заедно с остатъка от първия етап (7-17 март), сумата набъбна до 78 500 лева. Тези средства почти изцяло бяха използвани за ново закупуване на хранителни стоки от първа необходимост – според изразената от украинските пастири нужда. (Целият отчет за събраните и изразходвани средства е наличен на Интернет страницата на Обединени евангелски църкви: eabulgaria.org.) Също както по-рано, хуманитарната помощ беше натоварена на тир и откарана до украински църкви в Чернивци. А оттам местните пастири с вътрешна организация са ги разпратили със свой превоз до църкви предимно из Източна Украйна. Според обратните сведения и благодарствените им писма продоволствията са раздавани както на църковни общности, така и на мнозина невярващи хора – като израз на Христовата любов към всеки човек в нужда.

След края на втория етап в сметката на ОЕЦ имаше остатък от 5573 лева. По това време в офиса на Обединени евангелски църкви се получиха запитвания за използване на тази сума за служението сред пристигащи бежанци. Дарението обаче е събирано целево изрично за хора в бедствено положение на територията на Украйна и затова беше решено кампанията да се удължи с още месец. Така в третия етап (1-28 април) бяха дарени още 1160 лева и работната група продължи да организира изпращането на храни към Украйна. Този път обаче, вместо големи камиони с продоволствия, помощта се изпращаше на по-малки пратки (вече не с камиони, а с микробуси), но пък с по-голяма честота. До края на април бяха закупени, изпратени и разпространени хранителни продукти на обща стойност 6544 лева.

Макар и с по-малки пратки и по-ограничени темпове, след края на април хуманитарна помощ продължава да се изпраща за Украйна според текущите събрани суми.  

 

Similar Posts