24 юли 2024 г.

„Нашето поколение християни трябва да дава добър пример за финансово настойничество“

Вестник Зорница: Кажете няколко думи за себе си и за мрежата от национални сдружения „Компас“, която представлявате в България.

Павел Павлов и Владислав Желев: „Компас“ е надденоминационна християнска организация с десетилетна история, като в Европа е представена в 19 държави. Мисията ѝ е да учи Христовите последователи на принципите за управление на пари и материални притежания, записани в Библията, така че като резултат хората да са свободни да служат на Бога и да бъдат верни с това, с което разполагат. Във всяка държава материалите и подходът на работа се адаптират спрямо местните нужди.

Необходимо ли е въобще да се говори за пари в църквата? Смятате ли, че християните в България имат нужда от библейско поучение по финансовите въпроси и защо?

Проповядваме от Библията. Ако тя говори за пари, ние не можем да прескочим тези пасажи от Словото. Авторите на курсовете, които водим, са преброили повече от 2350 стиха в Библията, които говорят за пари и материални притежания. За сравнение, стиховете за молитвата са 500, а за вярата – още по-малко.
Дори и да оставим настрана статистиката, огледайте се и преценете каква част от времето ни отива за изработване на заплатата ни и след това за изразходването ѝ. Ежедневието ни е изпълнено с мисли, тревоги и действия, свързани с тези въпроси. Нещата са стояли по подобен начин и в библейските времена. Затова и в притчите си Исус често използва илюстрации от материалния бит.
Бог е създал нас и всичко в този свят. Той знае какво ни вълнува и ни е оставил наставления в Словото. Такъв е случаят и с други щекотливи въпроси, например за секса и властта. Ако ние в църквата ги игнорираме, светът има много какво да каже на вярващите.
Хората може да си мислят, че имат финансова култура, но реалността е друга. Свидетели сме на редица истории за грешни финансови решения и техните последствия. Същевременно много свещенослужители изпитват затруднения да обсъждат такива деликатни въпроси с миряните.

Често на парите се гледа като на нещо опасно за духовния живот, понеже Христос предупреждава, че не можем да служим едновременно и на Бога, и на парите (Мат. 6:24). Къде да търсим баланса между финансовата свобода и живота в съгласие с Христовото учение?

Парите са част от света, в който живеем, и няма как да ги зачеркнем. Парите са неутрални по своето естество. Въпросът е какво е тяхното влияние върху нас. Тук идва и предупреждението на Христос. Парите може да бъдат в основата на много грешни решения, които вземаме в живота си, и така да си докараме редица злини. Колегата си е купил нов телефон, съседът пак прави ремонт, съучениците на децата са записани на скъпи курсове, рекламите за мечтаната почивка са навсякъде около нас. Това са реални обстоятелства, които ни заобикалят и ни влияят.
В курса караме хората да си отговорят трезво на въпроса колко всъщност им е достатъчно. Ако успеем „да охладим“ влиянието на консуматорското мислене върху решенията, които вземаме в живота си, сме постигнали победа. Да си финансово свободен означава не да си богат, а да си верен в това, което имаш, без значение дали са две монети или пълен склад със зърно. Финансовата свобода развързва ръцете, за да служим не на парите, а на Бога в ежедневието си.

Някои евангелски общности гръмко пропагандират зависимост между вярата и финансовото благополучие. Има ли връзка между духовното състояние на човека и неговата финансова независимост?

Нека да започнем по-отдалеч и видим какво Библията ни казва със сигурност. На първо място Писанието ясно заявява, че Бог няма да ни остави да гладуваме. В любовта Си Той осигурява храна и дрехи както за нас, така и за небесните птици и полските лилии. Има редица наставления към вярващите и към Църквата да се грижим за гладните, за сирачето, за болните и т.н. Ако някой читател е притеснен поради несигурността на финансовото си състояние по време на пандемията, нека предаде тревогите си на Бога. Той е начертал механизми, чрез които да не ни остави в лишение от храна, дрехи и подслон.
На второ място е редно да посочим, че в ученията си ап. Павел говори за доволството от това, което имаме (напр. I Тим. 6:6-10). Да бъдем доволни е важна духовна дисциплина – в много или малко, в здраве или болест, в затвор или на свобода.
Трябва, разбира се, да признаем, че някои хора имат талант да печелят пари. Това не е грях, дори се насърчава да сме работливи и продуктивни. А дали Бог може по свръхестествен начин да ни даде богатство? Да, сигурно може, но това е решение, което Той сам взема в Своята мъдрост. Моята отговорност е да бъда доволен и верен както в многото, така и в малкото. За Бога не е проблем да ни дава много или малко, но Той използва притежанията като един от инструментите, с които изгражда нашия христоподобен характер.

Какъв съвет бихте дали на християните, които изпитват финансови затруднения? Откъде да започнат, за да подобрят финансовото си състояние?

Първият съвет е да представят проблемите си пред Бога и да търсят от Библията мъдрост за конкретната ситуация (задлъжнялост, зависимости, липса на щедрост и др.). Нека разговарят със зрели вярващи и финансови експерти. Практична стъпка е да си съставят бюджет. Това очертава реална картина на източниците на средства и къде се разходват тези средства.
Оттам нататък има различни варианти. Възможно е бюджетът да покаже разходи, които може да се елиминират или оптимизират. Друго решение е да се започне втора работа, ако това няма да лиши семейството от ценно време заедно. Или пък да се мисли за преквалификация. Ако домакинството има заеми, може да се помисли за предсрочното им погасяване чрез продажба на неизползвани активи или други способи.

Като част от ръководния екип на „Компас“ вече започнахте провеждането на обучителни семинари по библейско финансово настойничество. Колко такива семинара сте провели до момента?

Тази пролет едновременно в България се проведоха първите четири курса с повече от 40 участници. Срещите се провеждат в дискусионни групи веднъж на две седмици, което дава време на участниците да приложат някои от научените неща и да се подготвят със свои въпроси или свидетелства. Ние не преподаваме правила. По-скоро целим да помогнем на участниците да променят отношението си към парите и да градят по-близка връзка със Исус. Затова и курсът, както и последната книга на Питър Брискоу са озаглавени „Финансово ученичество“.

Какви хора се записват за участие във вашите семинари: занимаващи се с частен бизнес, желаещи да започнат бизнес, служители на фирми, просто любопитни? Каква обратна връзка получавате от преминалите обучението?

Записват се всякакви участници: от новоповярвали до пастири, от студенти до пенсионери, без значение на професия и образование. Някои разполагат с повече средства, докато други са изправени пред сериозни ограничения. Това разнообразие подсказва, че и нуждите на хората са различни. За някои от участниците е важно да изкарат повече време в тълкуване на библейските текстове, други имат фактологически и детайлни въпроси, трети търсят практични съвети за бюджетиране, спестяване, теглене на заем или инвестиране. Ние насърчаваме семействата да участват заедно, тъй като темата за парите често е повод за конфликт в брачните взаимоотношения.

Кой и как може да участва в бъдещите семинари, които планирате?

Засега курсът е насочен към хора, които изповядват Христос за свой Бог. Всеки християнин, които иска да провери себе си и да расте като верен настойник на благата, с които разполага, е добре дошъл. Имаме обучени фасилитатори в София, Пловдив, Варна и Стара Загора. Има възможност и за онлайн курсове. В момента се изготвя график за бъдещи курсове и желаещите могат да се свържат с нас.
Надяваме се с „Компас“ да разработим и материали за хора, които не са непременно християни. Подготвя се превод на обучителни материали и за деца и подрастващи, които могат да се използват в програмата на неделното училище.

Кои от принципите, които преподавате, намирате за най-полезни в личен план?

Би било лицемерно да не се опитваме да прилагаме в живота си това, което преподаваме. Виждаме как концепцията за финансова свобода реално ни освобождава от слугуването на преобладаващите разбирания в културата ни. Докато водехме курса, съпругите и на двама ни бяха поставени пред предизвикателства в работата си като счетоводители. Фактът, че към този момент нямахме задължения към кредитори, както и разбирането ни, че можем да живеем и по-скромно, ни даде свободата съпругите ни да напуснат нездравословната работна среда. В такива периоди на криза виждаме как Бог се грижи, но и как наставленията за доволство и спестовност работят.
Визията ни е нашето и следващото поколение християни в България да бъдем добър пример за финансово настойничество.

 

За контакти вж. тук

 

За интервюираните:

Павел Павлов е икономист по образование. Започва кариерата си в международни бизнес организации, но след призив от Бога служи седем години като администратор на Християнска баптистка църква, гр. Варна. От 2018 г. работи с Европейския лидерски форум (ЕЛФ) в организиране на целогодишни менторски програми, интензивни обучителни събития и пътуващи говорители. Отскоро е и част от екипа на „Компас Европа“. Павел е член на борда на European Christian Mission International (ECMI). Със съпругата си и двете си деца живеят в Стара Загора.

Владислав Желев работи от 15 години в сферата на финансовите пазари и инвестициите. Служи като дякон в Християнска баптистка църква, гр. Варна. Участва в различни социални и граждански инициативи. Женен е, с двама млади синове. Във вестник Зорница, брой 11/2020 г., е публикувана негова статия в рубриката „Гласът на амвона“.

Similar Posts