05 дек. 2023 г.

Отчетно-изборно събрание на ОЕЦ

Редовното общо отчетно-изборно събрание на Обединени евангелски църкви (ОЕЦ) се проведе на 5 юни 2021 г. в салона на старозагорската петдесятна църква. Участваха делегати от почти всички деноминации и представители на много от асоциираните членове.

Водещ на събранието беше Димитър Иванов. Уводни думи поднесе п-р Любо Петков (Ст. Загора). С текстове от I Коринтяни 3-4 глави той постави акцент върху две понятия, които ни дефинират: съработници на Бога и настойници на Божиите тайни.

Отчет за дейността на евангелския алианс представи председателят п-р Румен Борджиев. Той започна с преглед на по-ранни събития от 2019 г., тъй като това бе първото общо събрание от обявяването на епидемията с Covid-19. Преди две години ОЕЦ отбеляза 110 години съществуване. През същата година се простихме с двама бивши председатели на ОЕЦ: п-р Виктор Вирчев и п-р Христо Куличев. Междувременно алиансът нарасна с още няколко члена: деноминациите Общност на евангелските църкви на вяра и Християнска църква „Света Троица“; както и сдружение „Глобал Вижън“, а през 2020 г. като асоцииран член се присъедини също Фондация „Дъщерите на България“.

П-р Борджиев припомни как безпрецедентната епидемия наложи „преформатиране“ на богослужебния живот на църквите. В навечерието на епидемията ОЕЦ започна годината с Молитвена седмица през януари. По-късно обаче се наложи редица събития да се отложат: фестивалът „Ела и виж“ (през март); събитието с Ник Вуйчич (през април); гостуването на Ники Круз и Гари Уилкинсън (през юни). Глобалната конференция за лидерство се проведе в онлайн режим успоредно в 124 държави по света. Сред малкото присъствени събития беше конференция на служението „Брак и семейство“ в Банкя през септември.

Като емблематични за първата вълна на пандемията п-р Борджиев определи две събития: събранието на ромски водачи в Перущица (с мнозина заразени и четирима починали от Covid-19) и богослужението за Цветница на БЦБ Самоков (след което властите започнаха несправедливо разследване за нарушени мерки). Той припомни, че епидемията се е отразила както на 14-те вероизповедания, така и на всички асоциирани членове в рамките на ОЕЦ. Все пак служението на църквите е продължило, макар и в ограничителен режим.

ОЕЦ активно съработничи с Движението за молитва и братолюбие. През 2020 г. се проведе национална молитва, макар и онлайн. Участваха стотици вярващи и цели църкви. Проведоха се регионални молитви, а през октомври се състоя и националната обща молитва.

Като обединително движение на евангелските църкви и организации ОЕЦ празнува всички техни начинания и дейности. Като сериозен успех председателят на ОЕЦ посочи публикуването през 2020 г. на учебниците „Благонравие“ за I, II и III клас. Ценно партньорство се развива с Българско библейско дружество, „Нов човек“, вестник „Зорница“ и Евангелски вестник.

ОЕЦ присъства в събития на международните мрежи към Световния евангелски алианс (СЕА) и на Европейския евангелски алианс (ЕЕА). В България имаме присъствие в НСРОБ (което касае административни въпроси, свързани с религиозните общности). От февруари 2021 г. новият председател на НСРОБ е Робърт Джераси, а евангелският представител адв. Грета Ганева е секретар. НСРОБ е създаден през 2008 г. със съдействието на Дирекция по вероизповеданията. Съветът участва в дискусиите по теми като борбата с езика на омразата, ксенофобията и проявите на агресия на религиозна основа.

Събранието изслуша и прие доклади за финансовото състояние на ОЕЦ. Във времето за общи изказвания бе изразена благодарност от БЦБ за юридическата подкрепа при делата срещу местното им поделение в Самоков; бе препоръчано българските протестанти да се включват по-активно в събития на СЕА и ЕЕА; бяха споделени мнения за участието на ОЕЦ в НСРОБ; беше пояснено, че инициативата „Ела и виж“ има онлайн формат (чрез уебстраница ela-vizh.net и чрез Фейсбук); беше изразена благодарност към „Скрипчър Юниън“ за организирането на десетото юбилейно Състезание за познаване и разбиране на Библията, в което участие взеха цели 114 младежи от различни църкви; беше припомнена и специалната 150-та годишнина от издаването на Библията на новобългарски език (за което ББД планира няколко събития през есента).

Сред основните акценти на дискусията беше предстоящото Преброяване 2021. ОЕЦ призовава всички деноминации да информират местните си поделения и вярващите, че общото понятие, под което се обединяваме, е „протестантска“ общност. Въпросът за вероизповеданието е доброволен, но с оглед на общностната ни тежест в обществото е важно членовете на евангелски църкви да заявят смело принадлежността си, да не се поддават на манипулации и да настояват вписването на отговор в графата да е прецизно и коректно.

Общото събрание проведе и избор за ръководния орган на ОЕЦ през следващия двугодишен мандат. За председател беше преизбран Румен Борджиев, а за зам.-председател – Влади Райчинов. Беше утвърден и новият състав на управителния съвет, състоящ се по устав от водачите на всички деноминации в състава на алианса.

 

_________________________________

 

Какво представлява ОЕЦ

Като сдружение на българските християни с евангелско-протестантска принадлежност ОЕЦ е регистриран на 22-26 октомври 1909 г. Дейността на българския „евангелски алианс“, както още е познато сдружението, е принудително прекъсната през тоталитарната власт, а сетне възстановена на 10 май 1993 г. „Основната цел на ОЕЦ в България – се казва в приета на учредителното събрание резолюция, – е да работят за разпространение на Евангелието, за постигане на разбирателство между евангелските християни в страната, за организиране на общоевангелски инициативи в защита на човешките права и религиозните свободи на всички граждани.“

Днес, 112 години по-късно, като разпознат представител на българската евангелска общност, ОЕЦ осъществява „религиозна, религиозно-просветна и административно координационна дейност, работи за утвърждаване на християнските ценности и съдейства за регулиране на отношенията между евангелските църкви, от една страна, и на евангелските църкви с обществото и държавата, от друга“, се заявява в уебстраницата на сдружението. Пълноправен член е в Световния евангелски алианс (СЕА), в Европейския евангелски алианс (ЕЕА), а през последните десетилетия е сред съучредителите на Националния съвет на религиозните общности в България (НСРОБ).

Similar Posts