24 юли 2024 г.

Откриване на новата сграда на ЕСЦ – Бургас

На националния празник 3 март, на бул. Демокрация 10 в Бургас, беше открита новопостроената сграда на Съборната църква в града. Църквата има своето присъствие от 1881 година, но старата сграда трябваше да бъде съборена и на нейно място да се построи нов комплекс, съставен от жилищни апартаменти и помещение за молитвен дом, побиращо петдесетина души.

Проявата започна в 17 часа и събра около 75 души от Бургас и от цялата страна. Тя беше открита от председателя на Съюза на евангелските съборни църкви в България, п-р Рангел Кълвачев. Изказаха се много благопожелания от местни пастири и от гости от страната. Имаше и музикални моменти с участието на новия проповедник, брат Христо Войников и неговото семейство.

Брат Войников идва със съпругата си и двете си деца от Пловдив и се посвещава да основе отново евангелска съборна църква в Бургас. Неговото желание е, освен богослуженията, да се провеждат благовестителски прояви, да се раздават библии и брошури и да се достига до хора, които не са чули Благовестието. Нека се молим това Божие дело да благоуспее.

Similar Posts