26 фев. 2024 г.

Тодор Велчев

Тодор Велчев е доктор по астрофизика от Софийски университет„Св. Климент Охридски“, ​където преподава в катедра „Астрономия“ на Физическия факултет и ​провежда научни ​​изследвания в областта  на звездообразуването. Съосновател на гражданското сдружение за християнска апологетика и просвета ХАРТА (2003 г.). Изнасял е множество лекции и участва в публични дискусии, представящи християнския възглед по въпроси от областта на науката, културата и обществения живот.

Член е на редакционната колегия на в. Зорница.