05 дек. 2023 г.

Благонравие в българското училище

Интервю с Анна Господинова и Дафина Йовчева

От учебната 2020/2021 година в българското училище се разкрива възможност за изучаване на предмет Религия. Такъв вид учебници са писани за последно през 40-те години на ХХ век, след което предметът Вероучение е спрян. Министерство на образованието разкри три програми към предмет Религия: християнство (православие), ислям и благонравие (неконфесионално обучение). В изготвянето на учебниците на програма Благонравие се включи екип от професионални преподаватели християни. Пособията включват библейски истории, въз основа на които се преподават истини за изграждане на характера на детето. Учебният комплект по Благонравие за I, II и III клас е преминал успешно и трите етапа на одобрение от МОН. Авторите са учители и художници с опит в професията и дълбоки познания по темата. Всеки комплект включва учебник, учебна тетрадка и книга за учителя. Пособията са отпечатани със съдействието на фондация „Библейска лига“ (вж. тук). В летните месеци преди новата учебна година родителите на деца от първи до трети клас могат да заявят желание за изучаване на предмет Религия, програма Благонравие. За сформиране на група за факултативни учебни часове, т.е. свободно избираема подготовка, е необходимо да има най-малко десет желаещи деца. Предлагаме на вниманието ви интервю с Анна Господинова и Дафина Йовчева, автори на съдържание в учебника за III клас.

 

Честито! Три учебника вече са готови и одобрени за използване. Какво изпитвате при завършека на този проект?

Д.Й. – Благодаря ви! Изпитвам радост, че българските деца ще имат тези учебници след толкова дълъг период на липса и удовлетворение, защото се справихме с една нелека задача.

А.Г. – Благодаря! За мен това е краят на началото, защото предстои създаването на още учебници. Но на този етап съм щастлива и благодарна, че съм част от това предизвикателство.

Да се върнем в началото. Какви нужди наложиха да се заемете с нелеката задача да пишете учебници по религия? За какво гореше сърцето ви?

А.Г. – През последните години  наблюдаваме увеличаване на агресията в училищата и обществото, поради намаляване на изконни ценности в характера на хората като търпение, милост и прошка. „Благонравие“ означава добър характер. Бих искала да участвам в изграждането на добрия характер в съвременното поколение.

Д.Й. – Сърцето ми гори за това, децата на България, а защо не и техните родители, да се докоснат до добродетелите, които вярата изгражда. Запознаването с християнството и другите вероизповедания води до духовна грамотност, която може да бъде основа за правилен избор.

В българското училище предмет като религията не е познат от много десетилетия. Каква е ролята на вярата в една светска образователна система?

А.Г. – Да, важно е да отбележим, че образованието ни е светско. Но точно това налага децата да бъдат информирани за същността на различните религии, които битуват по нашите земи. Вярата трябва да бъде избирана свободно, но е добре преди това човек да знае какво избира. Изучаването на този предмет в училище може да доведе и до преодоляване на наболелия проблем с агресията, защото стимулира добрите взаимоотношения между децата.

От какви принципи и насоки са се ръководели авторите на трите учебника?

Д.Й. – Всеки от учебниците е така структуриран и написан, че да е разбираем от децата в съответната възраст. Неслучайно в учебника за I клас преобладават  илюстрациите, а в учебниците за II и III клас акцентът вече е върху текстовете. През цялото време учениците са съпътствани от двама герои – Мила и Благо, които попадат в интересни житейски ситуации и заедно с децата преодоляват предизвикателства. С тях се впускат в пътешествия из Библията, запознават се с много библейски герои и изграждат характер. Включили сме рубрика, в която децата научават интересни исторически факти. Даваме възможност на учениците да работят в екипи по различни проекти. За да бъдем още по­-близо до децата, сме включили и детско творчество, а в помощ на учителите за основните християнски празници – Рождество и Възкресение – сме предложили сценарии за тържества. Приложението към учебника включва откъси от Библията, където децата да търсят стихове като отговори на поставени предварително въпроси.

Представете ни трите екипа автори и художници. Как съумяхте да ги мобилизирате?

А.Г. – Мобилизирането се оказа лесна задача, когато се отнесе до посвещение към делото на Бога. Специалистите, които откликнаха, го направиха като на призив от Него. Да, имахме и трудни моменти, но пак Господ ни изведе до успешен финал. По учебния комплект за I клас работиха Венета Стоянова и Нико­лина Койнарска – текст, Нина Ива­нова­ Донковска – илюстрации и графичен дизайн, Мариана Матева – илюстрации  За учебния комплект на II клас се включиха Мария Джамбазова, Калинка Пефтичева, Мария Янева и Параскева Рибова – текст и Мария Балова­-Петрова – илюстрации. Учебният комплект за III клас е дело на Анна Господинова, Дафи­на Йовчева, Маргарита Друмева и Тихомила Стойчева – текст, Марга­рита Друмева – стихове и сценарии, Пенка Петкова­ Атанасова и Мария Балова­-Петрова – илюстрации. За впечатляващия им графичен дизайн основно се погрижи Захари­на Петрова­ Проданова. Учебниците бяха издадени благодарение на фондация „Библейска лига“ – с активното участие на Спаска Панчева и Николай Иванов.

Пособията преподават нравственост, основана на библейски принципи, и това се заявява ясно още с наименованието на предмета: „Благонравие“. Как ще се гарантира съхраняването на духа на Божието слово, ако предметът се преподава от невярващи учители?

Д.Й. – Стремили сме се да предадем историите от Библията достоверно. Включили сме и стихове от Словото, и молитви. В книгата за учителя сме дали ясни и подробни инструкции как да се работи във всеки един час, така че дори и невярващият учител да не излезе от целите, които сме си поставили.

Как се разви хронологията с одобрението на учебниците? Разкрий­те малко от кухнята на този процес.

А.Г. – На първи етап учебниците бяха одобрявани от експерти на МОН. Това беше ключово важно, за да продължим напред към втория етап – одобрението от учители. След като минахме и това, министърът подписа заповед, че учебниците ни са пригодни за ползване в българските училища. От тази есен децата ни ще изучават религия!

Учебниците по благонравие са само една от трите възможности в свободно избираемия предмет религия. Какво трябва да знаят родителите, които биха искали детето им да се обучава именно по тези материали? Сигурно особено трудно ще бъде на първолачетата, тъй като техните родители дори нямат предварителен контакт с други семейства, за да се координират в желанието да се посочи точно този учебник.

Д.Й. – На първо място е важно да се знае, че родителите имат право да дадат предложения за включване на различни предмети в учебния план за съответната учебна година. Именно по тази причина те могат да заявят желание за изучаване на предмета Религия и конкретно – на направлението Благонравие. Второто нещо, което трябва да направят, е лично да подадат заявление, че желаят децата им да изучават този предмет. Трето, група се сформира при минимум десет желаещи деца от клас, като може да бъдат и от различни паралелки.А що се отнася до информираността на родителите на първолаците, мисля, че точно такива статии като настоящата могат да бъдат полезни. Разбира се, колкото повече медии се включват с позитивна информация, толкова повече родители ще знаят какво да направят.

Заради коронавируса началото на учебната година все още сякаш е обвито в неяснота. Като педагози какво бихте казали на родителите предвид обстановката?

Д.Й. – Професията ни изисква посвещение, което предполага, че в каквито и условия да се намираме, ние ще направим най­-доброто възможно, за да дадем на децата колкото може повече и по­-добри знания.

Какви са плановете оттук насет­не? Подготвяте ли пособия за по­-горни класове?

А.Г. – Да, както казах в началото, това е само първата част от големия проект по създаването на учебници за I­XII клас. В момента вече работим по учебниците за IV и V клас. Очакваме включване на специалисти и за по­-горните класове. Надяваме се в най-­скоро време да имаме целия набор от учебници. Началото е поставено!

 


Анна Господинова
е завършила магистратура в СУ „Св. Климент Охридски“. Начален учител с дългогодишен опит. Работи по различни проекти сред които: Уча.се, Енвижън и „С БНТ2 на училище“. Работила е като неделен учител към църква „Блага вест“, София.

Обучител на студенти и учители.

 

 

Дафина Йовчева е завършила ЮЗУ „Неофит Рилски“ и СУ „Св. Климент Охридски“. Старши начален учител. Работи по редица европейски и социални проекти, свързани с обучението на деца.

Директор е на неделното училище към I ЕБЦ София и председател на Координационния съвет на Детския отдел към СЕБЦ.

Similar Posts