07 дек. 2022 г.

Владислав Желев

Владислав Желев е повярвал в Исус Христос като студент по икономика във Варна. От 2006 г. работи в сферата на финансовите пазари. Служи като дякон в Християнска евангелска баптистка църква (Варна). Участва в редица социални проекти и граждански инициативи. Женен, с двама млади синове.