08 дек. 2023 г.

Владислав Желев

Владислав Желев е повярвал в Исус Христос като студент по икономика във Варна. От 2006 г. работи в сферата на финансовите пазари. Служи като дякон в Християнска евангелска баптистка църква (Варна). Участва в редица социални проекти и граждански инициативи. Женен, с двама млади синове.

 

„Нашето поколение християни трябва да дава добър пример за финансово настойничество“