08 дек. 2023 г.

Блажени гонените: Сомалия

Сомалия се намира в най-източната централна част на африканския континент. Може лесно да я намерите на картата, понеже заема по-голямата част от Сомалийския полуостров, който има формата на рог, поради което е известен също под името „Африканския рог“. Има население около 14,3 милиона души. Макар официално страната да е федерална парламентарна република, тя е такава само де юре. В действителност няма нито действащо единно правителство, нито обща валута, нито каквито и да е характеристики на функционираща независима държава. Сомалия се управлява от местни племенни военачалници в четири области: бившата британска колония Сомалиленд, Пунтленд, Галмудуг и Маакир, както и от отделни регионални кланови вождове.

В Сомалия единствената призната религия е ислямът. На практика почти няма официални данни за представители на други вероизповедания. Сомалийската конституция обезсърчава развитието и разпространението на други религии освен исляма. Той се смята за най-съществената част от сомалийската идентичност. Невъзможно е публично да изповядваш християнска вяра, а „църковен живот“ не съществува. Само да бъде някой заподозрян, че е станал християнин, означава смъртна присъда. Членовете на семейството, клана или общността на вярващия ще го тормозят, сплашват или дори ще го убият. Повярвалите жени са изложени на висок риск от изнасилване и насилствен брак. Християните са в опасност и от Ал-Шабаб, насилствена група, която се застъпва за Шариата (основният ислямски религиозен закон) като основа за регулиране на всички аспекти на живота. Християните от мюсюлмански произход се смятат за „мишена с висока стойност“ от Ал-Шабаб, които често убиват християни на място, в момента, когато ги открият.

А когато някой християнин бъде убит или отвлечен, цялото му семейство остава незащитено и „белязано“ поради неговата вяра в Христос. Животът им оттук насетне е изключително труден, тъй като мъжът обикновено е този, който изхранва семейството. Близките му често остават беззащитни и на тях се гледа като позор за общността.

Сомалия остава на трето място в списъка за интензивност на гонението, съставен от Open Doors, като една от страните, в които християните са изправени пред най-екстремните преследвания. Натискът върху вярващите остава изключително силен. Християните в страната живеят в риск да бъдат убити от ислямски бойци, а лидерите на кланове, старейшините и дори собствените роднини следят движението на всеки заподозрян християнин. През последните години ситуацията се влошава все повече. Ислямските екстремисти още по-усилено издирват Христови последователи и особено църковни ръководители (вж. повече тук).

Безнаказаността на тези, които убиват беззащитните християни, поддържа още повече бруталността и жестокостта на ислямските фанатизирани банди. Няма изгледи скоро положението на братята и сестрите ни по вяра да се подобри в тази страна.

В началото на ноември всяка година по инициатива на Световния евангелски алианс се отбелязват дни за молитвено застъпничество за гонената църква (вж. повече тук.). По-долу споделяме някои основни области, в които можем да подкрепим в ходатайство последователите на Христос в Сомалия.

 

———————————————

Нека се молим:

  • за семействата на тези, които са били убити за вярата си, да бъдат утешени от Небесния Отец и изцелени от огорчението;
  • за небесна закрила за вярващите хора, за техните близки и за духовните водачи на църквите: да бъдат опазвани от посегателствата на роднини, на терористи, на съседи, на държавните власти;
  • сомалийските християни да устояват във вярата си и с любов и грижа за ближния да продължат да разпространяват Благата вест;
  • между сомалийците да израсне духовно силна и единна църква, която да уповава на Исус и да гладува и жадува за правдата;
  • страх от Господа да дойде върху тези, които са отговорни за убийствата на християни;
  • за отслабване на ислямския режим, въвеждане на справедливи закони, установяване на стабилни държавни институции, обезпечаване на защита на уязвимите и малцинствените групи.

Similar Posts