05 дек. 2023 г.

Общоевангелско празнуване на Деня на Реформацията в Русе

На 31 октомври 2022 г. в град Русе се проведе общоевангелско богослужение по повод Деня на Реформацията. Домакин на събитието бе ОБЦ „Божия църква на пророчеството“. Участие взеха ръководителите на девет еван­гелски църкви от шест отделни деноминации: Апостолска църква (АЦ), Българска Божия църква (ББЦ), Евангелска баптистка църкви (ЕБЦ), Евангелска методистка епископална църква (ЕМЕЦ), Евангелска петдесятна църква (ЕПЦ) и Обединени Божии църкви (ОБЦ).

Празникът започна с поздрав от п-р Дарин Иванов, представител на домакините. Той напомни, че целта на общото събиране е да се поклоним на нашия Бог в единство, което Той харесва и насърчава. „Има още едно доказателство, че Бог е всемогъщ – шеговито подчерта п-р Иванов, – че успява да доведе българи до единство.“

П-р Данаил Налбантски от ОБЦ „Дружба“ откри събранието с молитва, след което участници от Методистката и Баптистката църква изпяха три класически протестантски химна, а п-р Владимир Железов от Методистката църква разказа накратко истории, свързани с написването им.

В кратък исторически обзор на Реформацията п-р Ивайло Сяров от ЕБЦ (Русе) направи богословски разрез на основното протестантско учение за спасение чрез вяра, смело защитено от Мартин Лутер, както и на идеите в него, влезли в конфликт с преобладаващото през XVI век учение на Римокатолическата църква за спасение чрез дела.

Проповедта на п-р Пламен Ган­чев от Петдесятната църква постави ударение върху върховния авторитет на писаното Божие слово над всички човешки традиции. Той приведе следния цитат от Лутер: „Това, което ни е предадено от Бога и Свещеното писание, трябва рязко да се  разграничи  от  онова,  което  е  било  измислено от  хората в Църквата, независимо колко прочути са те поради своята святост и ученост.“

П-р Ганчев напомни и разбирането на Жан Калвин, че за да бъдем истински Христови ученици, трябва да забравим всичко, което сме научили отделно от Христос. Когато се изопачава Божието слово, това неминуемо довежда до изкривявания и в човешкото поведение, което пък води до грях и отдалечаване от Бога. Това важи, заяви п-р Ганчев, не само за Адам и Ева, които се усъмняват в Божиите думи, не само за юдеите по времето на Господ Исус, които Той укорява, че заради преданието си са престъпили Божията заповед (Мат. 15:3), а и за нас днес, които се намираме в същата опасност да обезценим Божието слово или да го смесим с човешки предания.

„Божието слово не търпи примеси. То изисква правилно разбиране, изисква вяра в него, изисква покорство на него и това е нещо, което Бог очаква от всеки един от нас. Праведният ще живее чрез вярата си! Тези думи са станали мото на Реформацията и ние с вас трябва да живеем със същото убеждение – с вярата в Бога и в Неговото вечно живо слово“, каза в словото си петдесятният пастир.

П-р Румен Бончев от ББЦ (Русе) също направи обръщение към присъстващите: „Ние сме тук, за да извършим Божията воля. Не сме се събрали да прославяме някой човек или някоя църква. И това, което става тази вечер в нашия град Русе, се дължи на вашите дългогодишни молитви – особено на тези от вас, които участват в ходатайственото служение по църквите и са се молили за такова единение, любов и хармония между Божиите хора в нашия град. Ние, пастирите, също сме се молили от дълго време и сме се смирили един пред друг. Отдаваме си необходимата взаимна почит точно както се казва в Свещеното писание. Помежду ни няма конкуренция, няма първенствуване и съперничество. Ние всички сме едно в Господ Исус Христос!“

В края на събранието п-р Вениамин Пенчев (ЕПЦ) води молитва за единство между вярващите, при която на подиума заедно се събраха всички останали присъстващи презвитери: п-р Павел Иванов (АЦ), п-р Пламен Ганчев (ЕПЦ), п-р Румен Бончев (ББЦ), п-р Данаил Налбантски (ОБЦ), п-р Февзи Юмеров (ОБЦ), п-р Владимир Железов (ЕМЕЦ), п-р Ивайло Сяров (ЕБЦ) и п-р Дарин Иванов (ОБЦ).

Общото честване на празника на всички християни-протестанти стана възможно благодарение на доверието, което участващите църкви целенасочено изграждат през последното десетилетие. Техните пастири редовно се събират за ежемесечна молитва и братско общение, което води до постепенно опознаване и искрени братски отношения. В отделни случаи пастири от една деноминация служат със Словото в друга и това се приема много положително от вярващите.

Надеждата и очакването на всички участници е общоевангелското празнуване на Деня на Реформацията в град Русе да постави началото на добра традиция за общо отбелязване на празника. Целта е това не само да бъде повод за събиране в Господнето име, но и да се превърне в общоградско събитие, свидетелстващо пред обществото за духовното единство между протес­тантите в града и за Господ Исус Христос. 

Similar Posts