05 дек. 2023 г.

Дафина Йовчева

Дафина Йовчева е завършила ЮЗУ „Неофит Рилски“ и СУ „Св. Климент Охридски“. Старши начален учител. Работи по редица европейски и социални проекти, свързани с обучението на деца.

Директор е на неделното училище към I ЕБЦ София и председател на Координационния съвет на Детския отдел към СЕБЦ. 

 

Благонравие в българското училище