23 юни 2024 г.

Кръгла маса на тема „Обучение по религия след пандемията“

Материалът е съставен от екип в състав:
Дафина Йовчева, Беатрис Кацарова, Анна Господинова

На 30 ноември 2022 г. се проведе кръгла маса на тема „Обучението по религия след пандемията – предизвикателства и възможни решения“. Събитието беше инициатива на катедра „Практическо богословие“ на Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и бе организирана със съдействието на Регионално управление на образованието – София-град и Министерство на образованието и науката. Присъстваха преподаватели от Богословския факултет, сред които заместник-декана доц. д-р Андриан Александров, доц. д-р Костадин Нушев и гл. ас. д-р Полина Спирова, преподаватели от цялата страна, както и педагози, завършили своето обучение със специалност „учител по религия“.

Само броени дни преди кръглата маса, на 28 ноември, беше тържественото дипломиране на първия по рода си випуск за учители по неконфесионално обучение по предмет „Религия“.

Дипломиране на първия по рода си випуск преподаватели по неконфесионално обучение по предмет „Религия“

Някои от завършилите курса преподаватели са представители на евангелско-протестантската общност в България, от чиито среди произлиза и основната движеща сила такова обучение изобщо да бъде осъществено.

Като професионални педагози и автори на пособията по направление „Благонравие“, те присъстваха на кръглата маса и взеха активно участие в дискусиите, поставяйки на вниманието на участниците важни въпроси и споделяйки положителни педагогически практики от обучението по този предмет.

Обявената цел на проявата бе да се направи обстоен експертен анализ на обучението по предмет „Религия“ след затихването на пандемията от Covid-19, както и да се проследят различните предизвикателства и трудности, породени от пълното затваряне на училищата и обучението от разстояние в електронна среда. В течение на дискусията също така се търсеха решения за увеличаване на броя на групите по предмета. Според данни, изнесени от РУО София-град, през 2022 г. в София са били сформирани общо 38 групи по „Религия“. В тях учат 554 ученици, което е наполовина по-малко отколкото в годината преди пандемията.

В дискусията бяха набелязани няколко по-значими проблема от практиката на преподавателите. Първо, за необходимото единство и сътрудничество между Българската православна църква и останалите църковни общности в България – протестантска и католическа – за по-активното и пълноценно разпространение на християнската вяра в нашето общество. За съжаление, този проблем изобщо не беше подложен на дискусия.

Вторият поставен въпрос беше за начина, по който МОН обявява обучението за учител по религия. Тази година процедурата беше проведена по изключително неясен начин. Имаше голям брой желаещи, които не съумяха да се включат в обучението и съответно нямаше практическа възможност да се образува паралелка за професионална подготовка по неконфесионално обучение.

На трето място беше подчертано, че значителен брой училищни директори изразяват несъгласие за включването на този предмет в учебния план. По тази причина те не оказват никакво съдействие за откриването на групи за изучаване на предмета.

Бяха споделени добри практики от протичането на образователния процес в няколко учебни заведения, като 149 СУ, 150 СУ, 60 ОУ и други. Преподавателите представиха положителни отзиви от страна на самите ученици. Беше направен изводът, че децата много харесват програмата „Благонравие“ по предмет „Религия“ и учебните пособия по него, но при все това възрастните са тези, които би следвало да осигурят необходимите условия за неговото нормално преподаване.

Програмата „Религия“ на Министерство на образованието и науката включва общо три направления: (а) православие; (б) ислям; (в) неконфесионално обучение. Именно в тази трета насока се подготвят и учебните пособия под надслов „Благонравие“. До този момент има издадени учебници и учебни тетрадки за I, II, III и IV клас, а авторският колектив продължава работата по следващите материали. Отделно от това има подготвени и наръчници за преподавателите. Всички учебници по програма „Благонравие“, направление неконфесионално обучение по „Религия“, са одобрени от МОН (вж. министерските заповеди за I-III клас и за IV клас).

Според ориентировъчните материали на Фондация „Библейска лига – България“ основополагаща цел на пособията по направление „Благонравие“ е децата да получат стабилна изходна позиция и подготовка за достоен живот чрез „по-добро разбиране на индивидуалността и ценността на всяко човешко същество и развиване способност за етична преценка и изграждане на качества, основани на общочовешки добродетели“.

Самото обучение е изготвено по такъв начин, че подхваща децата на равнището на техните интереси и възприятия и ги води поетапно и увлекателно към среща с непреходни добродетели. Двамата главни герои в пособията на име Мила и Благо напътстват децата в търсенето на отговорите на онези въпроси, които произтичат от тяхното детско всекидневие. Чрез извлечените практични уроци учениците постепенно изграждат у себе си морален компас и подходяща за съвремието им ценностна ориентация.

Всички материали са достъпни за разглеждане на Интернет страницата на „Библейска лига – България“, а следващите пособия за V и VI клас са в процес на подготовка и ще бъдат издадени от Българско библейско дружество.

Similar Posts