20 май 2024 г.

Молитвена седмица ‘23 в София

След кратко прекъсване в онлайн формат столичните евангелски църкви в състава на ОЕЦ възстановиха традицията да започват новата година с януарска молитвена седмица. В продължение на седем последователни вечери различни сгради отваряха врати, затопляха помещения, подсигуряваха уютна обстановка за събрания. От 9 до 15 януари софийските евангелски вярващи се събираха всяка вечер в различен църковен салон.

Първото молитвено събрание беше в салона на Божия църква в България. П-р Людмил Арсов води събранието в ходатайство за мира по лицето на земята (снимка: Р. Борджиев)

Домакини през това осемнайсето издание на Молитвената седмица бяха последователно: Божия църква в България, Евангелска методистка епископална църква „Д-р Лонг“, Първа евангелска църква, Евангелска петдесятна църква „Вяра“, Първа баптистка църква, Евангелска петдесятна църква „Св. Йоан“, Евангелска петдесятна църква „Подуяне“. През всяко от вечерните събрания проповеди изнасяха п-р Людмил Арсов, п-р Радослав Апостолов, п-р Татеос Негохосян, п-р Трайчо Стефанов, п-р Благовест Николов, п-р Георги Найденов и п-р Венцислав Стойков.

Фокусът на молитвените събрания беше обявен предварително във Фейсбук събитие и разпратен до софийските пастири имейл с покана за мобилизиране на вярващите. Предмет на застъпническите събрания бяха следните теми:

  • за мира по света
  • за подложените на гонения вярващи
  • за благовестителите и мисионерите
  • за България и нейните управници
  • за здрави и благословени семейства
  • за младите хора в църквите и страната
  • за успешна и благословена 2023 година
Кадър от петъчното събрание в сградата на Първа баптистка църква. На подиума е п-р Благовест Николов, а проповедта му е на тема: За здрави и благословени семейства (снимка: Р. Борджиев)

Мото на събитието беше прословутият текст от II Летописи 7:14: „Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му.“

Пастир Румен Борджиев, председател на Обединени евангелски църкви и инициатор на Молитвената седмица от 2005 г. насам, писа в свое обръщение в началото на годината по този повод: „След двугодишно прекъсване, църквите от състава на ОЕЦ в София подновяват присъствената молитвена седмица в началото на годината. През втората седмица на януари евангелските вярващи в София провеждат традиционната си поредица от молитвени събрания под надслов „В единство и молитва пред Бога“. Има особено благословение в молитвеното единение пред нашия Господ и Спасител Исус Христос.“
Момент с хваление от съботното събрание, при което молитвата бе посветена за младите хора в църквите и страната (снимка: Р. Борджиев)

За пореден път тази година събитието съвпадна със сходна инициатива под егидата на Европейския евангелски алианс. Под надслов „Радост“ редица църкви из Стария континент отделиха цяла седмица, за да посрещнат Новата година с различни по вид и формат молитвени събрания. „Току-що оставихме Рождество Христово зад гърба си – написа в обръщение по този повод доскорошният генерален секретар на ЕЕА Томас Бухер. – Именно Христос е този, който носи истинска и неподправена радост. Нека да прегърнем Божието обещание, че сме призовани към радост!“

За поредна година ЕЕА беше подготвил онлайн материали, с които да се подпомогне и насочи молитвеното събрание през всяка от осемте вечери (общата европейска инициатива продължи от 8 до 15 януари). Мото на инициативата беше цитат от книгата Битие: „Ти си Богът, който ме вижда“ (16:13).

Темите на инициативата бяха фокусирани върху различни области, в които християните преживяват радост: в съзерцанието на Божието творение; в личността на Исус Христос; в плода на Светия Дух; във взаимността и единството на вярата; в изкуплението ни; в страданията; във вечния живот.

Similar Posts