08 дек. 2023 г.

Ръкополагане в с. Баня

На 17 октомври 2020 г. в Евангелска съборна църква с. Баня, Разложко, бе ръкоположен в пастирски сан Цветан Стоицев. Той служи дълги години като проповедник към Съюза на евангелските съборни църкви (СЕСЦ). От няколко години е отговорен проповедник в църквата в с. Баня. Повече от 15 години организира дейността на младите хора към СЕСЦ.

В началото на 2020 година членовете на църквата изявиха желание за ръкополагането на Цветан и го изразиха пред Пастирската колегия. След полагането на съответните изпити и провеждането на срещи и разговори, Пастирската колегия на СЕСЦ от своя страна предложи на Събора на ЕСЦ да утвърди с положителен глас предложението. Малкият салон в Баня посрещна повече от 70 души, пастири и приятели на църквата, както и близки на семейство Стоицеви, за да споделят радостта от новото посвещение. С много топли думи, молитва, насърчение и протегната ръка, пастирите въведоха в пастирски сан новия си колега.

Молим се Бог да води и да наставлява п-р Цветан Стоицев, да го изобличава, когато това е необходимо, да му дава нови перспективи и хоризонти, така че малката общност на вярващи в този пирински край да се умножава и да излъчва светлината на свидетелството за Господ Исус Христос.

Similar Posts