23 юни 2024 г.

Нова година – нов живот!

Преходът от старата към новата година е, и трябва да бъде, време за сериозно размишление за всеки порядъчен човек. В душата на всекиго от нас изгрява лъч на надежда за един по-добър, по-сносен и по-напредничав живот през настъпващата година. Отварят се вратите на нов подем и, при изгрева на новия ден, насърчителните поздрави и благопожелания от страна на нашите приятели далеч не са без място.

Но може да попита някой: При днешните тежки и усилни времена, когато неправдата, алчността за заграбване на чуждото и омразата между народите са на върха си, и светът се тласка безцелно в хаоса, като кораб, изгубил пътя си всред развълнуваното море, новогодишните поздрави не са ли цяла подигравка всред непрогледния мрак, в който се лута светът?

Наистина, ние не можем да бъдем слепи към страшното зло, що цари около нас и да твърдим, че положението е розово, че то е такова, каквото трябва да бъде. Същевременно ние не трябва да бъдем дотам песимисти и едностранчиви, щото да не държим сметка за двигателните сили, които дори в царящия хаос, непреривно действат, за да победят злото и да преобразят коренно днешното общество. Всеки, който грижливо и безпристрастно наблюдава развоя на събитията в миналото и днес, не може да не осъзнае, че Бог царува в този свят, че Неговата програма бавно, но сигурно върви към своето изпълнение, че до сега историята ни говори за много победи на правдата и доброто, нанесени над греха и злото и че доброто време в недалечното бъдеще ще настъпи с всичкия си блясък и сила, и че „земните царства ще станат царства на Господа Бога нашего“. (…)

Нека ни бъде позволено да отправим още няколко думи към старите и нови четци на Зорница. За всекиго частно настъпващата нова година ще бъде до толкова щастлива и благословена, до колкото той е под водителството на Бога. „Без мене не можете нищо да сторите“, каза небесният Учител. Веднъж изпълнени с Неговия дух и ходещи по Неговите стъпки, ние ще имаме за прицелна точка през тая година да издигнем във всекидневните си големи и малки дела правдата и справедливостта. Търговци ли сме или работници, в отношенията си с ближните, които и да са те, нека отбягваме неправдата и грабителството и във всичките си сделки нека практикуваме само златното правило. Такъв живот с жива вяра в Бога и идеална справедливост към всички, неминуемо ще доведе до мир и благополучие, до братолюбие и любов между човеците. Тази правда, мир и любов излеяни в сърцата ни, не могат да ни оставят хладнокръвни спрямо немотията, страданията и общата мизерия на ближните. (…)

„Господ царува! Да се радва земята. Облак и мрак е около Него. Правда и съд е основанието на престола Му“. Нека отхвърлим убийствения песимизъм и с вяра в Бога и християнски подвиг да се стараем тази година да допринесем нещо, в кръга на силите си, за дохождането на доброто време между нас и света.

Similar Posts