03 фев. 2023 г.

Н. Т. Райт

Проф. Никълъс Томас Райт (роден на 1 декември 1948 г.) е англикански свещеник и един от най-известните съвременни английски богослови и проповедници. От 1968 до 1975 г. изучава класическа литература, история, философия и богословие в Оксфорд, а през 1981 г. защитава докторантура. Преподавал е в „Макгийл“ (Монреал), Кеймбридж, Оксфорд и „Сейнт Андрю“ (Шотландия). От 2003 до 2010 г. е епископ на Дърам и член на камарата на лордовете в парламента на Обединеното кралство.

Н. Т. Райт е смятан за един от най-влиятелните авторитети по Новия завет. Написал е повече от петдесет книги както на популярно така и на научнониво, сред които и следните заглавия: Jesus and the Victory of God, The Resurrection of the Son of God, Paul and the Faithfulness of God, както и наскоро издадената Surprised by Scripture.