30 юни 2022 г.

Христо Куличев

П-р Христо Куличев е роден е в с. Розово (Пещерско). От дете живее в София. През 1948 г. заема църковния амвон. Завършва Факултета по славянска филология на СУ „Климент Охридски“ през 1952 г. Няколко месеца работи като преподавател, но е уволнен заради вярата си в Христос. По същата причина комунистическата власт го изпраща в затвор. След изтърпяване на присъдата е принудително заселен в село Ножарево. 

След 1983 г. става пастир на Първа Евангелска съборна църква в София. През 1994 г. получава почетното звание „доктор по богословие“ от Университета Норд Парк в Чикаго. 

Издател и главен редактор на в. „Зорница“ повече от две десетилетия заедно със своята съпруга Цвете Куличева.