22 апр. 2024 г.

Събор на Съюза на евангелските съборни църкви

На 29 април 2023 г., в салона на Евангелската съборна църква в Пазарджик се състоя редовен годишен общоцърковен събор на Съюза на евангелските съборни църкви в България. Дневният ред на събора протече според предвидения ред в Устава на съюза.

Съборът избра ръководно бюро, с председател п-р Иван Стоицев, заместник-председател п-р Димитър Кърлев и водещ протокола Мая Стоицева. Съответно бяха избрани квестори и състав на помощните комисии.

Бяха обсъдени въпроси относно докладите на п-р Рангел Кълвачев, като председател на Пастирската колегия (ПК), и на п-р Георги Желев, като председател на Съюзното управление (СУ). Изслушаха се докладите на касиера на Съюза, дякон Георги Славов, и на Контролно-ревизионната комисия. Проведоха се оживени разисквания по проекто-бюджета и бяха внесени предложения за промени. Внесе се предложение на І ЕСЦ София за промяна на процедурата по изборите на ръководствата на местните църкви.

Тази година Съборът имаше за задача да избере и ново ръководство на Съюзното управление, поради изтичане мандата на предишното. Съборът избра за нов председател на Съюзно управление п-р Рангел Кълвачев и още двама членове на този орган: п-р Благовест Николов и п-р Делчо Атанасов. Избра се и състав на новата Контролно-ревизионна комисия в състав Николай Златев, адв. Наталия Христова и Радка Павлова. Пастир Кърлев изказа благодарствени думи към пастир Георги Желев за неговото служение досега.

Между впечатляващите моменти на Събора можем да отбележим вълнуващия разказ на п-р Стоян Славчев за неговите пътувания до Украйна, с превоз на социални помощи от наши църкви, понякога в зони на боевете, „в състезание с догонващи“ снаряди (вж. статията на п-р Славчев в настоящия брой на Зорница). Организирана е и помощ за бедстващи от земетресенията в Турция и Сирия. Призивът е да не отслабва активната подкрепа на тези, които все още бедстват във войната, водена от режима в Москва, която съвсем не е приключила и не се е „уморила“ да съсипва и да убива.

Свежест в работата на Събора внесе предложението за ръкополагане в пастирски сан на брат Петър Колев, който от дълги години неуморно водеше евангелското общество в с. Оризаре, Сливенско, до израстването му като самостоятелна църква. Сега, съвсем основателно и според изискванията на Божието слово, той встъпва в тази по-висока духовна позиция. Предвижда се ръкополагането да се извърши на 6 май в с. Оризаре с участието на пастири от Пастирската колегия на съюза.

Обсъдени бяха причините за закриване на църкви и общества, както и стъпките за преодоляване на такива тенденции. Беше напомнено, че са предприети стъпки за установяване на мисионерски позиции в някои от населените места, които са от стратегическо значение за евангелизирането на страната ни.

Действат програми на три равнища за обучение на служители и ръководители на църкви: Центърът за богословско образование „Илайъс Ригс“, семинарите на Славик Госпъл и програмата за обучение на водачи на ромски евангелски общности от сем. п-р Делчо и Николина Атанасови.

Бяха изслушани сведения и критични бележки за строителството, ремонтите и служенията в Бобов дол, Пловдив, Хасково, Ахматово и Бургас. За довършване на строителството на църковната сграда в Бобов дол са необходими още около 20 000 евро. За ремонт на църквата и на мисионерската къща в Пловдив са необходими много повече. Обсъждат се възможности за представяне на инвестиционни проекти до партньорски църкви и организации, но се разчита и на солидарно участие със средства от наши църкви.

В проекто-бюджета е предвидено увеличение на вноската на Съюза към Българското евангелско дружество (БЕД) за подкрепа на неотменимите  разходи по отпечатването и разпространението на вестник Зорница.

Пастир Георги Желев направи съобщение за предстоящата конференция на Световното конгрегационално  общение (WECF) между 29 май и 2 юни 2023 г. във Велинград и относно условията за участие. А пастир Тревин Худ от евангелското общество Нов живот в кв. Младост съобщи за предстоящ семинар „Устояване в служението“, с водещ проф. Таша Чапмън, който ще се състои на 23 юни в София.

Към края на деня беше приета заключителна резолюция с най-важните решения на Събора. Както винаги досега, Съборът завърши с обща песен и молитва.

Similar Posts