24 юли 2024 г.

Георги Желев

Пастир Георги Желев е председател на Съюза на евангелските съборни църкви в България и пастир на ЕСЦ Асеновград. От дълги години също така той е ангажиран със служение сред деца към СЕД България. Женен, с три дъщери.

Материали в Зорница: