08 дек. 2023 г.

Обновената душа

Като проповедник се сблъсквам с една и съща трудност преди всеки празник. Какво да говоря на църквата, особено в началото на новата година. От една страна, има цяла Библия. Теми и текстове в нея има колкото щеш. А от друга страна, ми се иска да е нещо специално – „да държи влага“ цяла година. Но пък трябва и да е нещо ново, нещо, което не е проповядвано.

Тогава се запитах: „Какво правим, когато празнуваме Нова година?“. Най-натрапчивият отговор беше: „Поздравяваме се! Пожелаваме на себе си и на близките си хубави неща.“

След това се сблъсках и с един друг въпрос: „Какво му е новото на Новата година?“. Нов е календарът на стената, но дори стар календар от 2017 г. би свършил същата работа през настъпващата година. Когато говорим за „ново“ и „старо“, често пъти влагаме различен смисъл в подобен вид думи.

Старото месо не е същото като старото вино. Както не звучат по един и същи начин словосъчетанията „нови дрехи“ и „нови бръчки“. Има нови неща, които са добри, но има и нови неща, които са лоши. И също така има стари неща, които са добри, но и стари неща, които са лоши!

Когато говорим за „нова“ дреха, кола, къща, книга, телефон, компютър – всички тези неща звучат като нещо добро и полезно. В такива случаи по-новите версии са с по-високо качество, по-добри способности, по-високи възможности.

Но пък Библията изгражда у нас, които я четем и изучаваме, сериозни и важни критерии за добро и лошо. „Ново благовестие“ например категорично звучи лошо. „Ново откровение“ – също. А и „нов брачен партньор“ не звучи добре. „Нов идол“ е нещо съвсем лошо. От друга страна, старият грях, старата опитност, старият квас – все са лоши неща.

Опитах се да прелистя Светото писание и да открия кое ново нещо според него е определено като „добро“. И не само това, но потърсих дали има по-добро и най-добро, воден от максимата, че „доброто е враг на най-доброто“.

Нов живот

Най-доброто, което може да ти се случи през тази Нова година, е да имаш нов живот. А новият живот започва с ново раждане. Въпреки че Никодим беше израилев учител, все пак се наложи Исус да му обясни тази истина, понеже той не я разбираше: „Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство“ (Йоан 3:3).

Най-хубавото, най-смисленото пожелание за Новата година, приятелю, е да имаш този нов живот. Бог ще ти го даде, ако повярваш, че Господ Исус е умрял вместо теб, и Го помолиш да ти прости! Не е нужно да знаеш някаква специална молитва или да използваш някакви конкретни думи. Трябва да се помолиш искрено, от сърце!

„Смисълът на Нова година не е да имаме нова година – казва Гилбърт К. Честъртън. – Смисълът ѝ е да имаме нова душа.“

След като имаш новия живот, ти трябват още нови неща. Неизменяемият Бог прави нови неща и обновява всичко, което има нужда от обновление. „По милост Господня ние не се довършихме, понеже не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка заран. Голяма е Твоята вярност“ (Пл. Йер. 3:22-23). Според този библейски пасаж милостта, верността и щедростта на Бога се обновяват всяка сутрин. Може би това се налага, защото ние не сме се обновили съвсем и защото допускаме грехове, които са причината Бог отново да показва милост, вярност и щедрост към нас.

Какво ново ни е нужно?

„След като умряхме за закона, чиито пленници бяхме, ние сме освободени от него. Сега служим на Бога, нашия Господар, по нов начин, ръководени от Духа, а не по стария начин – според писания закон“ (Рим. 7:6).

Според апостол Павел е нужен нов начин на взаимоотношения с Бога, нов начин на служение! А за тази цел е необходимо също така да се обнови изцяло нашият начин на мислене. Тоест – да имаме нов ум, Христов ум.

Нов ум

„Моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля – това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено“ (Рим. 12:1-2).

По-рано в същото послание апостолът вече е писал на вярващите в Рим, че старият ум не върши работа на новия човек: „Умът, управляван от плътта (недуховната човешка природа – б.а.), е против Бога, защото не се покорява и не може да се покори на Божия закон“ (Рим. 8:7).

Нуждаем се от напълно нов ум, който да замени нашия плътски ум, който е наречен още „развратен“ и „суетен“. Най-добрият начин е подобно на ап. Павел да имаме „ум Христов“ (вж. I Коринтяни 2:16).

Това означава да се научим да мислим като Христос! Да се съобразяваме с Христос, а не със света или със съвремието си! Преди време бяха на мода едни гривнички, на които пишеше: WWJD (от англ., „Какво би направил Исус?“). Ако през 2023 г. мислено си поставим тази гривна и по-често си задаваме въпроса: „Какво би направил Исус?“, тогава вярвам, че с отговора на този въпрос ще придобиваме все повече от ума на Христос!

Продължаваме да разсъждаваме в тази посока: Как всъщност на практика можем да придобиваме „ум Христов“? Това става чрез близка и трайна връзка с Христос! Връзка чрез общуване с Него в молитва. Връзка чрез общуване със Словото, тъй като Христос е въплътеното Слово. Връзка с Църквата Христова, която е Христовото тяло. Казано накратко, придобиването на „ум Христов“ изисква прекарване на пълноценно, задълбочено и посветено време с Господ Исус Христос.

Това обновяване на ума трябва да доведе до преобразяване и обновяване в ежедневието, иначе е безсмислено.

Обновено постоянство в Духа

Светските мъдреци са го прозрели. Волтер казва, че „за великите дела е необходимо неуморно постоянство“, а Балзак отбелязва: „Във всяка човешка проява постоянството е най-висша сила“. По-важното е, че го виждаме в Библията: „Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене“ (Пс. 51:10).

Един от големите проблеми на християните е непостоянството. Давид беше човек по Божието сърце, но когато се отпусна, се провали жестоко. Авраам допусна да се изкуши от непостоянство, и ето ти проблем: на света се роди Исмаил.

Ако не си сигурен дали си постоянен в християнския си живот, спомни си радостта, която си изпитал, когато си преживял прошка за греховете ти! Сега същата радост ли изпитваш? Спомни си ревността да научаваш повече за Бога и да развиваш силен духовен апетит към Божието слово! Сега същия апетит и ревност ли имаш? Спомни си насладата от общението с Бога или желанието да се събираш с вярващи! Имаш ли днес същата наслада от молитвата и същото желание да бъдеш сред вярващи или в църквата? Аз не изпитвам това, което изпивах преди четиридесет години. Признавам, че съм изгубил онова усещане, което се дължи на липса на постоянство!

Затова да се молим за обновяване на ума и на духа, което да поддържа постоянството ни в Светия Дух! Имаме нужда от Неговата помощ за това.

Сега, когато изпращаме старата година, нека да сме в състояние да кажем, че тя е мъртва, останала в миналото. И нека заедно с календара за 2022 г. да изхвърлим, да умъртвим старите падения, старите грешки, старите предразсъдъци, стария начин на мислене, стария живот… Апостол Павел пише: „Ако някой е в Христос, той е ново творение. Старото си отиде, новото дойде!“ (II Кор. 5:17).

Нека през новата 2023 година да се молим и да работим с нов ум – Христов ум! Нека помним, че само близостта ни с Христос ще променя мисленето ни, а оттам и решенията ни, и действията ни – целия ни живот и служението ни пред Бога! Ако сме решили така да изглежда животът ни през Новата година, нека да постоянстваме в това и нека се молим с молитвата на Давид: „Дух постоянен обновявай вътре в мен!“.

Бенджамин Франклин пише: „Бъди постоянно във война със своите пороци, в мир със своите ближни и нека всяка нова година да те заварва по-добър човек.“ Може да бъдем сигурни, че Бог е верен и няма да ни остави сами, но ще ни води и подкрепя! Благословена Нова година!

Similar Posts