24 юли 2024 г.

Заразителният живот на евангелските вярващи

Обръщение по повод Деня на Реформацията
31 октомври 2020 г.

От п-р Георги Желев, председател на Съюза на евангeлските съборни църкви в България[1]

 

Уважаеми сънародници, скъпи братя и сестри,

Днес отбелязваме Деня на Реформацията. Започнала преди повече от 5 столетия, тя звучи толкова актуално в нашето съвремие. С помощта на три ключови думи – „протести”, „реформи” и „зараза”, които дават облика на настоящата 2020 година, можем да видим приликата на нашето време със зората на Реформацията.

Неудовлетворени от неосъществените или зле осъществените реформи през последните 30 години, мнозина наши съграждани протестират. Нашето общество става все по-нетърпимо към покварата на политическата класа, към лъжата и незаконното обогатяване, и все по-силно настоява за чистота на нравите, за зачитане достойнството на всяка личност, за честност и прозрачност.

Такава ситуация не е нова в исторически план. Подобна криза се е разразила в средновековната християнска църква и е дала начало на обновителни процеси, наречени обобщено протестантска Реформация. Протестантите, наречени така заради желанието да изповядват открито своята вяра, и днес искат да бъдат чути по въпроси, засягащи обществото ни.

Ние, българските протестанти, се гордеем да сме наследници на реформаторската християнска традиция, защото тя показва, че Христовата църква има потенциала за духовно и нравствено обновяване и може да даде пример за обновление на едно цяло общество и за премахване на неговите порочни модели.

Самите ние обикновено предпочитаме да се наричаме „евангелски християни”, т.е. хора на Евангелието; хора, които се стараят да живеят според евангелските принципи и да проповядват Евангелието със своя живот. Затова искаме да бъдем не само хора на духовната „реформа” и на „протеста”, като изповед на вяра, но и хора на „заразата”. Личности, които правят Христовото учение заразително със своята привлекателност.

За разпространението на този благотворен щам използваме не пропаганда и агитация, но преди всичко своя променен живот. Живот, преминал през покаяние за всички минали провали; живот, доведен до кръста на Господ Исус Христос, където е получил прошка; живот с възкръсналия Спасител; живот, имащ силата да заразява с копнеж за чистота, достойнство и свобода, който носи посланието, че злото в нас и в обществото може и ще бъде победено.

Пожелавам на всички евангелски християни да имат такъв „заразителен живот”! Пожелавам на всички наши сънародници да потърсят и сами да вкусят този живот!

Победата над злото и покварата е възможна! Промяната в обществените взаимоотношения е реална! И с вируса, който вилнее, с Божията помощ ще се справим! Нека, обаче, не се доверяваме само на собствената си мъдрост и преценка, но да почерпим от Божието Слово мъдрост и водителство!

Бог да пази България!

Честит Ден на Реформацията!

 


[1] Поради ограничения във времето поставени от страна на БНТ1, поздравът беше излъчен по националния ефир в съкратена версия на 31.10.2010, около 21 часа.

Similar Posts