20 май 2024 г.

Стефан Томов

Стефан Матев Томов е методистки проповедник, учител и преводач. Роден е на 12 март 1850 г. в будно и заможно семейство от Котел. Когато през 1861 г. посещават Котел, д-р Алберт Лонг и д-р Претиман отсядат в къщата на вуйчо му, хаджи Стоил Бонев. Д-р Лонг остава с много добри впечатления и съдейства за стипендия в протестантския колеж „Сейнт Джулиън“ на о-в Малта. Стефан учи там от октомври 1862 г. до юли 1865 г. Същата есен е приет в Робърт Колеж и през 1869 г. го завършва с отличие.

Заема се с преподаване в Ямбол, където е препоръчан от П.Р. Славейков (учебната 1869/1870 г.) и в родния Котел (1870/1871 и 1871/1872 г.). След това става секретар в английската болница в Галата, Цариград. Към края на 1874 г. заминава за Америка, за да продължи образованието си, и в началото на 1875 г. постъпва в Методистката богословска семинария „Дрю“ в град Мадисън, щата Ню Джърси. Завършва я през 1877 г. като бакалавър по богословие. Според официалната история на семинарията от Кънингам, Стефан Томов е на първо място сред полиглотите, като владее цели осем езика: български, турски, гръцки, румънски, английски, италиански, арабски и руски. По-късно превежда литература и от френски.

От септември 1877 г. до декември 1878 г. работи като пастир и проповедник в методистка църква в Гилбертън, щата Пенсилвания. В България се завръща към края на 1878 г. и веднага е назначен като пастор в Търново. Присъства на заседанията на Учредителното събрание като преводач на Грант (кореспондент на в. Таймс). След това служи като проповедник, пастир и учител в Американското научно-богословско училище в Свищов. По времето на княз Батенберг е поканен да заеме министерски пост, но отказва с обяснението, че се е посветил на Господ Исус Христос: „Аз съм Негов министър (т.е. служител)!“ 

През май 1884 г. в Цариград се оженва за Адомица, сестра на неговия съученик от семинарията „Дрю“ Йордан Икономов. Ражда им се син Тома. Когато през 1994 г. училището в Свищов е запалено, Методистката конференция взема решение то да бъде премесетено в Русе, а Стефан Томов да бъде поканен като негов директор. По-нататък той работи и в Шумен и Варна. 

Стефан Томов не прекъсва връзките си с Америка. Пише и публикува свои трудове там (напр. статията „Доктрината на панславизма“ в сп. Methodist Review, през 1892 г.). Превежда духовни книги от английски на български: Съкратено богословие; Животът на Джон Уесли; Християнско кръщение и др. Редактира сп. Християнски свят в продължение на петнайст години. Dълги години e редовен сътрудник и четири години член на редакционния комитет на вестник Зорница. Оставя в ръкопис съчиненията „Биография на д-р Лонг“, „История на евангелизма в Северна България“ и „Спомени“. Умира на 24 април 1937 г. в София.


Материали във в. Зорница: