23 юни 2024 г.

Събор на Българската мисийска конференция на ЕМЦ

Двадесет и петата сесия на Българската мисийска конференция се държа в град Русе от 8-и до 12-и т.м. под председателството на еп. Едгар Блейк. Съборът се откри на 8-и т.м. в четвъртък заран, с Господня вечеря, която се отслужи от епископа и окръжните надзиратели П. Тодоров и М. Д. Делчев. Епископът покани да участват в Господнята вечеря не само всички членове на други евангелски черкви, но и всички християни от кои да било християнски черкви, които от сърце любят Господа Исуса.

След това епископът представи на конференцията своя секретар Пол Бъртсин, а така също пастир Павел Мишков (от Българското евангелско благотворително дружество), Д.Н. Фурнадижиев (пастир на конгрегационалната църква в София), г-н Михайлов (генерален представител на българските евангелски църкви и пастир на баптистката църква в Русе), г-жа Томсон (майка на г-жа Каунт) и някои от младите кандидат-проповедници, които за пръв път присъстваха на конференцията.

Рапорт прочете надзирателят на Софийския църковен окръг Павел Тодоров. Тук епископът внесе малко разнообразие и даде кратък, но много интересен отчет за успеха на Божието дело в находящите се под негов епископски надзор конференции в Европа: Франция, Италия, Испания и Югославия. […]

Епископът каза: „В Испания, едва ли ще повярвате, в градовете Аликанте и Севиля имаме училища, които са препълнени от ученици от най-първите семейства в тези градове. Принудихме се да върнем много ученици по липса на място. Най-видните испански семейства в градовете са готови да ни поверят децата си да ги възпитаваме. Това показва, че досега испанските власти не са сторили нищо за образованието и възпитанието на децата.“ В Италия положението е друго. Там правителството е сторило много за образованието на децата, но и в Рим в методистките училища има много ученици и ученички. „На един виден хълм в Рим на име Монте Марно купихме широко и удобно място за училище. От този хълм се вижда хубавата градина на Ватикана, където се разхожда папата всеки ден. Щом узнаха това папските агенти, веднага в някои от римските ежедневници отпочнаха силни атаки против методистите. Клерикалите настояваха да се направи Монте Марно парк, който да се използва от римското население, но тази тяхна хитра маневра не сполучи, защото римският градски съвет реши, че може да се построи и училище на Монте Марно.“ Не остана време на епископа да говори за Божието дело в Югославия.

Делегатите пастири Павел Мишков и Д.Н. Фурна­джиев говориха пред Конференцията на редовното заседание в петък, а после и на вечерното събрание в събота вечер. На това събрание п-р Мишков говори усърдно и убедително на тема: „Как да работи църквата, за да привлече народните маси в Божието царство“. Той наблегна на две-три неща: че всички членове на църквата трябва да се молят и да се молят, да изучават прилежно Словото Божие и усърдно да работят за привеждането на своите ближни при Христа, като водят безпощадна война против света, против плътта и против Сатана.

П-р Фурнаджиев в кратка реч наблегна на отговорността на пастири и проповедници. Той каза, че в някои градове и села в Северна и Южна България има многочислено нехристиянско население – мюсюлманско и еврейско, за което са отговорни пастирите в тези места. „Дали един ден някои мюсюлмани няма да се изправят против нас, заявявайки, че ако им бяхме проповядвали Христос, щяха да Го приемат и да се радват на Неговото спасение?“

Молитвените събрания всяка заран от 8:30 до 9:00 ч., а понякога и до 9:30 ч., се водеха от епископа, който даваше кратки, но много назидателни беседи върху изцелението на хромия от Деяния 3:1-17.

За първи път на нашата мисия вечерните събрания се провеждаха в салона на Доходното здание, който събира около 600 души. В четвъртък вечер, в осем часа вечерта, съгласно програмата, пишещият тези редове държа реч на тема: „Мястото на християнството в света“ по текста от Йоан 8:12 „Аз съм светлината на света“. Изтъкнаха се следните главни мисли: Исус е светлината на света в абсолютния, вечен и безкраен смисъл на тази дума. Исус излива изобилно Своята светлина в моралната и духовната област. Исус трябва да заема първо място в сърцето на всеки, който вярва в Него. На Него принадлежи първото място и в семейството, в обществото и в държавата. Така Той ще бъде Цар на царете и Господар на господарите, а християнството ще заеме подобаващо място в света. […]

Деловата работа на Конференцията завърши в събота. В неделя, в девет часа сутринта се състоя братското любовно събрание, водено от най-стария пастир Ст. Гечев.

В десет часа в Доходното здание еп. Блейк държа духовна беседа на тема: „Търсете загубеното“, по Лука 15 глава. Той обясни много живо и с добри примери как в Своята милост и любов Господ Исус търси да спаси заблудилите се – всички, които са се предали на грешен живот и са се отдалечили от Него. Човек обаче е надарен със свободна воля, заради което трябва да почувства нуждата си и драговолно да дойде при Господа.

Накрая на службата, преди да прочете назначенията на пастирите и проповедниците, епископът обясни, че в Америка са били направени повече от 300-400 назначения и не е имало повече от десет църкви, които да не са искали да приемат назначените за тях пастири, нито е имало десет пастири, които да не са искали да отидат в църквите, където са били назначени. У нас много малко местения на пастири станаха в тази конференция.

Бог да излее изобилно благословението Си върху всички пастири и проповедници в нашата мисия и да съживи делото си навсякъде из нашето отечество!

Similar Posts