23 юни 2024 г.

Divinitus inspirata

„Цялото Писание е боговдъхновено“ – това пише апостол Павел до своя ученик Тимотей (II Тим. 3:16).

Колко често като християни се опитваме да размишляваме върху тези невероятни слова! Този стих повтаряме особено често, когато ни се наложи да защитаваме нашата вяра пред хората. Можем да приведем, какви ли не доказателства, за да докажем, че Библията е непогрешима и напълно достатъчна за всеки човек, който иска да разбере тайната и смисъла на живота. И това е точно така. Няма друга книга като Библията. Тя е Книгата на книгите, Божието Слово, Послание на надеждата и любовта. Но преди всичко това е Живот, който Бог е вдъхнал в творението.

Divinitus inspirata. Боговдъхновено. Вдъхнато от Бога. Гръцката дума „теопнестос“, употребена в този библейски пасаж носи именно този оттенък на нещо живо, действено, независимо от творението и отвъд материята. И именно това е най-силният заряд в Божието слово. То не е от този свят, то не е от материята и от това преходно и паднало под прокобата на греха творение. Когато Бог сътвори Адам от пръст, той все още бе една бездиханна субстанция, макар и съвършено изваяна от Самия Създател. И тогава нещо се случи: Бог вдъхна живот в него. Именно този дъх, който не е от този свят, а идва от вечно съществуващия, непреходен и съвършен Творец, превърна Адам в жива душа.

Обичам да си представям именно това Божие дихание, когато мисля за Библията, като боговдъхновена книга. Тя не е просто една компилация от непогрешима информация по различни въпроси. Не е просто един съвършен и завършен труд по въпросите за вечната съдба на човека. Тя е много повече – тя носи живот в себе си. Живо Слово. Когато отворим това Слово ние се докосваме до вечния и непреходен живот и до Божия дъх, който ни е направил хора. И това е една съвсем реална връзка, взаимоотношение с нашия Бог, което ни напомня, че не принадлежим на този свят.

Преди време чух една история. Един бизнесмен успял да внесе тайно един кашон с Библии в Съветския съюз. За един ден, те били разграбени от жадните и гладни по Божието слово хора. След няколко дни на вратата на този бизнесмен се почукало. Един човек го поздравил учтиво и казал: „Когато чух, че тук се раздават Библии, веднага хванах влака от моето родно място и пътувах няколко дни, за да дойда тук и да си взема Библия. Имате ли една и за мен?“. Бизнесменът отговорил: „За съжаление, не остана за Вас! Раздадох всичките.“ Човекът въздъхнал, направил няколко крачки към прага, но се спрял за миг, обърнал се отново към бизнесмена и го попитал: „А може ли поне да подържа кашона, където е било Божието слово?“

Каква история само! Има ли друга книга, която би могла да привлече толкова силно човешкото сърце?! Има ли друга книга, която може да накара човек да извърви хиляди колометри, само и само да се докосне до мястото, където тя е била?!

Няма. И това е така, защото няма друга книга, която да съдържа в себе си живот и то живот непреходен, отвъден и божествен. Живот, който ни напомня, че нашият дом не е тази земя, живот, който ни напомня, че нашият Небесен Баща ни е призовал към дълбоки, близки и всеотдайни взаимоотношения с Него.

Божествен дъх. Вдъхнато от Бога. Боговдъхновено.

Нека всеки ден и всеки свободен миг да се докосваме повече и повече до този прекрасен живот – Божието слово. И нека след всеки следващ път да оставаме още по-гладни и жадни за нашия Бог, Който ни се откри чрез Своето Слово,Който се въплъти като човек в лицето на Исус Христос, умря за нашите грехове, възкръсна и се възнесе там където винаги е бил. И там, от където ни е изпратил Своите любящи слова!

Similar Posts