25 фев. 2024 г.

Георги Боев

Георги Боев е доктор по Нов завет, защитил докторска теза в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В качеството си на докторант специализира в Тиндейл Хаус, Кеймбридж, където работи по дисертацията си, както и в Университета в Дърам, Великобритания. Повярвал е като студент, като преди това е бил атеист и противник на християнството. Богословските му интереси са главно в областта на новозаветната библеистика и мисиология. Обича планинарството, пътешествията и опознаването на различни култури.