25 фев. 2024 г.

Новото лице на вестник „Зорница“

Дигитално възстановяване и обновяване на главата на вестник Зорница

По повод 145-годишнината на най-стария седмичник в България – вестник Зорница, редакцията взе решение да обнови главата му с нова визия, която беше изработена от студио за графичен дизайн „Дарита“ с автор Захарина Петрова-Проданова. Тъй като проектът освен дигитално възстановяване на шрифта включва и интересен исторически преглед с типографски анализ на основните варианти в развитието на логотипа, решихме да го споделим с читателите на вестника.

ИСТОРИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ

Историята на вестник Зорница води началото си от 1876 г., но негов предшественик е едноименното списание, което излиза за първи път през януари 1864 г. в Цариград.

Неговата заглавка представлява опит за идейно наподобяване на името, където около шестлъчна звезда са пръснати радиално два вида лъчи, които образуват елипса, а под нея в девизна лента с големи букви е изписано името на списанието. Шрифтът е от типа класицистична антиква с голям контраст между тънките и дебели греди, отвесна ос и геометрични серифи. (фиг. 1) Интересно е, че през 1875 г. списанието сменя заглавката си с нова, която е в съвсем различна стилистика. Избраният шрифт е контурен, с украсни елементи и плътна сянка зад буквите. Под него е разположена хоризонтална илюстрация от винетен тип, в центъра на която се вижда дете, което чете заобиколено от растения, птици и животни. (фиг. 2)

Само година след това, на 2 януари 1876 г. списанието е превърнато във вестник с нов формат и с нова глава. Тук за първи път се вижда главата, която с малки изменения е стигнала до нас, и до скоро се използваше за глава на вестник Зорница. (фиг. 3)

През 1877 г. вестникът продължава да излиза като седмичник и в брой 23/ 09 юни забелязваме интересен детайл – пощенската марка, която ни напомня, че вестникът се издава в Османската империя, където официално все още се пише на арабски. В съвсем различни условия обаче излиза вестникът през следващите години, а брой 22/30 май 1902 г. отново чрез пощенска марка ни напомня, че България вече е независима държава. Вестник Зорница също се заявява като „независим седмичен вестник“ и излиза в Пловдив, Княжество България. От филателното произведение на Български пощи, с номинална стойност 1 стотинка, ясно личи ликът на българския княз Фердинанд. Главата на вестника е без графични изменения, единствено шрифтът използван за подзаглавие е сменен с по-декоративен, потърсен явно в стилистично единство с основния шрифт.

 20-те ГОДИНИ НА XX ВЕК

В притурка към брой 4/26 януари 1922 г., както и в други броеве от 20-те и дори 30-те години на XX век забелязахме едно леко изменение в горния ляв сериф на буквата Н, която от обикновен правоъгълник е трансформирана в неправилна двустранно заоблена форма. Причината за това вероятно се крие в желанието на художника да намери баланс с левия сериф на буквата А, който има подобна форма.

Друго графично изменение се наблюдава в разстоянието между буквите Р и Н, където противно на очакваното се е получила още по-голяма „дупка“. Само буквата Р е леко наклонена надясно, което вероятно е техническа грешка при нареждане на матриците. (фиг. 4)

40-те ГОДИНИ НА XX ВЕК

Тази тенденция продължава до началото на 40-те години, когато през 1942 г. в главата на вестника се забелязва една по-сериозна типографска промяна и в дизайна на буквите е потърсена нова графична стилизация. В резултат на това буквите са станали по-плътни и по-ясно различими от разстояние, а цялата глава изглежда по-контрастна.

По-нататък в броевете от средата до края на 40-те години графична промяна в главата не се забелязва. През октомври 1948 г. излиза и последният брой на вестника преди принудителното му спиране за период от 42 години. (фиг. 5)

90-те ГОДИНИ НА XX ВЕК 

След демократичните промени в България от края на ХХ век, вестник Зорница е възстановен, като първият брой излиза през 1990 г., а по отношение на главата е върната първоначалната графика на буквите от 1877 г. Празничните броеве за Рождество Христово и Великден през 1994 г. са с добавен цвят в буквите. (фиг. 6)

На практика до първите печатни броеве от 2021 г. се използва чернобелият вариант от края на XIX век, а в електронна среда – цветният вариант от края на ХХ век, където са добавени малко по-пастелни нюанси в сравнение с по-контрастните решения от началото на 90-те години.

ТИПОГРАФСКИ АНАЛИЗ

Използвания шрифт в главата на вестник Зорница можем да определим като „украсен Ежиптиен“, модерен за времето си и силно разпространен в Европа през втората половина на XIX век. Шрифтовете от типа Ежиптиен, наричани още слабсерифни имат плътни квадратни завършеци на гредите, които са равни или малко по-тънки от дебелината на вертикалните греди на буквите. Типичен пример за такъв шрифт е Rockwell от 1934 г. Друга препратка, която може да се направи е с френската типографска традиция от XVIII век, където срещаме подобен шрифт под името Romantiques. Тук в долната си част гредите и серифите на буквите преминават в декоративна украса с флорален характер.

Освен шрифта, в буквите от главата на вестника са използвани два допълнителни декоративни похвата. Единият е растер от хоризонтални линии, които се сгъстяват постепенно във височина отдолу нагоре и играе роля на полутонова преливка, която ни помага да видим главата светлосенъчно и в нюанси, дори когато е отпечатана само в черно. Другият е плътната хвърлена сянка и тънкият бял контур, които засилват контраста, придават обем и перспективен характер на буквите, като създават усещане, че те са осветени отгоре вляво. По отношение на разредката се наблюдава малка „дупка“ между буквите Р и Н, която в  редизайна компенсирахме с тяхното приближаване и леко раздалечаване между буквите Н, И и Ц.

Що се отнася до варианта на главата, употребявана от 1942 до 1948 г., както казахме и по-горе, в него са въведени някои по-съществени изменения във формата на буквите. Шрифтът е същият, но долните украсни серифи са преработени в правоъгълни форми, идентични на горните, като е запазена само декоративността в горната част на серифа, на ниво малко под средната линия на буквите. Флоралните мотиви са почти изчезнали за сметка на пламъкообразни елементи и топковидни завършеци. Изключение прави буквата А, в която се забелязват малко по-различни форми, които я делят от общата стилистика. От графичния растер е премахнат полутоновият ефект като линиите са еднакви и като дебелина на контура, и като разстояние една от друга. Хвърлената сянка е запазена, но е отделена от буквите с по-голямо разстояние (плътен бял контур).

ДИГИТАЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

За целите на проекта бяха създадени два варианта на възстановяване/редизайн. В първия, разработен върху първоначалната глава от 1876 г., имаше следните особености: плавен растер, декоративни елементи с пламъкообразен характер и топковидни форми, объл завършек на долните серифи, обем на декоративните елементи и плътна хвърлена сянка. Премахнати бяха допълнителните украси от серифите и беше балансирано разстоянието между буквите. Вторият вариант, разработен на база главата от 1942 г. имаше равномерен растер, декоративни елементи с пламъкообразен характер и топковидни форми, прав завършек на серифите и плътна хвърлена сянка. Добавен беше обем на декоративните елементи и беше балансирано разстоянието между буквите.

От тях в крайна сметка беше създаден крайният вариант, който съчетава естетиката на буквите от 1942 г. с плавния растер на варианта от 1876 г., като залага на новата стилизация на декоративните елементи, която придава на главата изявен характер и по-добра четливост. Допълнително, за целите на годишнината на вестника беше създаден елемент от цифрите 145 в същия шрифт, а за електронна употреба в сайта на вестника и в социалните мрежи вестник Зорница вече има и своя кратък вариант с буквата З в кръгла форма. (Вж. изображението към заглавието на статията.)

Пожелаваме новата глава на вестника да надживее досегашните варианти и да се ползва още много години за Божия слава чрез разпространението на евангелските вести!

Similar Posts