20 май 2024 г.

Гроздан Стоевски

П-р Гроздан Стоевски е ръководител на европейския екип на Military Ministry International (Великобритания). Докторант е в катедра „Практическо богословие“ към Богословския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Пастир е на Християнска църква „Света Троица“ (София) и председател на Сдружение „Св. Георги Победоносец“.

Женен, с две деца.