20 май 2024 г.

Велик ден

Богатството на българския език се изразява дори при употребата на думата „Великден“. „Днес е Великден“, казваме ние, с което искаме да подчертаем колко голям и важен е денят, в който нашият Господ е възкръснал. Много неща губят своето значение от честата употреба. По традиция ние се поздравяваме с „Христос възкресе“ – „Наистина възкресе“, и казваме: „Днес е велик ден!“

Но само в българския език денят на Възкресение Христово се нарича ВеликденЗащо Възкресение Христово е велик ден. Той е велик по своята същност. 

Събитието, което стана в този ден, е единствено по своята същност. Библията ни говори за възкресения, извършени чрез пророците Илия и Елисей. В Новия завет сам Христос възкресява мъртви. Но събитието, което става в този ден с нашия Господ, по своята същност е коренно различно. В този ден стана не едно съживяване, а тържество над смъртта. Тя е победена. Христос възкръсна и тържествува над смъртта. Тя няма вече власт над Него. Тленното премина в нетление.

Със Своето възкресение Христос ни показа какви ще бъдем и ние при Неговото пришествие – не всички ще умрем, но всички ще се изменим. Христос като пръв плод от починалите ни показа това (І Кор.15:20). Затова Възкресение Христово е ВЕЛИК ДЕН. 

Възкресение Христово е велик ден
не само по своята същност, а и поради своето значение.

В този ден Господ Исус Христос чрез Своето възкресение бе обявен като Божий Син. В Посланието до римляните 1:3-4 четем: „Исус Христос, нашият Господ, Който по плът се роди от Давидовото потомство, а по Дух на святост беше обявен като Божий Син със сила чрез възкресение от мъртвите“.

Изкушенията на Сатана имаха една цел – Исус да му докаже, че е Божий Син. „Ако си Божий Син, кажи на тези камъни да станат на хляб.“ „Ако си Божий Син, хвърли се долу, защото е писано: „Ще заповяда на ангелите си за теб и на ръце ще те носят, да не би да удариш в камък крака си.“ „Ако си Божий Син, слез от кръста.“ Христос доказа, че е Божий Син чрез Своето възкресение. Ако Христос не беше възкресен, щеше да остане в тление и Неговото учение, чудеса и пример щяха да останат безсилни. Но чрез възкресението Му Бог потвърди, че Христос е Божият Син, Който взема греха на света и Когото Бог принесе в жертва за спасението на всички грешници.

Нека си припомним, че когато Исус слизаше от планината на Преображението и учениците Му бяха видели Неговата слава, Той ги предупреди да не казват на никого за това и да не говорят, че Той е Месия. Защо? Защото те не можеха да докажат, че Той е Месия. Той още не беше се прославил. Но когато Христос възкръсна, те можеха да казват: „Този, Когото вие убихте, Той е Месия, понеже Той възкръсна, на което ние всички сме свидетели.“ С възкресението Си Христос потвърди, че претенциите му за Божий Син са основателни. Затова възкресението на Христос е велик ден по своето значение. Това е велик ден за самия Господ Исус Христос, Който в този ден бе със сила обявен като Божий Син, както ни изявява Божието слово.

Възкресение Христово е велик ден за нас по своята цел

„Той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония; върху Него дойде наказанието, донасящо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път и Господ възложи на Него беззаконията на всички нас“ (Исая 53:5-6). „Христос беше предаден за нашите прегрешения и беше възкресен за нашето оправдание“ (Рим. 4:25). Да, Бог принесе Своя Единороден Син за греховете на целия свят. Нужно ли беше Той да бъде възкресен? Да! Всичко, което Бог върши, е абсолютно необходимо. Жертвата за греха на света е принесена. Той възкреси Исус, за да покаже, че тази жертва е Неговият Единороден Син и Той приема тази жертва като изкупителна за цялото Адамово потомство и за цялото Свое творение. „Ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра, вие сте още в греховете си“ – е свидетелството на апостол Павел (І Кор. 15:14,17). В този ден Христос излезе от гроба като победител над смъртта и над ада и да бъде наш ходатай пред Своя небесен Баща за тебе и за мене. „Той може съвършено да спасява онези, които идват при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях“ (Евр. 7:25).

Ако ти погинеш и отидеш в ада на вечни мъки, това ще бъде не защото Бог не те е определил за спасение и Христос не е умрял за тебе, а понеже ти отхвърляш Този, Който е умрял за твоите грехове, възкръснал е за твоето оправдание и може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез Него. Но ако Го приемеш с вяра и станеш ново създание в Христос чрез своето духовно възкресение, Бог ще те обяви за Свой син и Своя дъщеря, Възкресение Христово ще бъде велик ден за Тебе.

Възкресение Христово е велик ден. Той е велик ден за самия Христос, Който чрез Своето възкресение бе обявен за Божий Син. Нека той бъде велик ден за всички нас.

Честито Възкресение Христово!

Similar Posts