20 май 2024 г.

Димитър Куличев

Димитър Куличев е роден на 22 май 1926 година в село Розово, община Брацигово в семейството на евангелските християни Митра и Христо Куличеви. Завършва философия във СУ „Св. Климент Охридски“.

Оженва се за дъщерята на известния благовестител Кочо Шопов, Руска и са благословени с двама сина и една дъщеря. През 1975 година е ръкоположен за пастир в Първа евангелска църква (София). Провежда десетки съживителни събрания и постепенно започва служение като пътуващ проповедник. През 1985 година е арестуван и осъден заедно с брат си п-р Христо Куличев заради проповядване и противопоставяне на изпратения от Държавна сигурност служител в Първа евангелска църква (София). След падането на комунизма започва духовна работа в затворите, която е особено плодоносна и води до покръстването на много души.

Господ прие п-р Димитър Куличев в Своите обятия на 13 юни 2021 г.