26 фев. 2024 г.

Новото име на греха: корупция

Един термин, „корупция“, или да го наречем понятие, се шири навред в света и придобива нов глобален характер. Обхваща целия свят, всички народи. Корупцията e по всички етажи на обществото, особено в управлението. От кметовете на най-малки селца до депутати в народни събрания и секретари в ООН, както и депутати от парламента на ЕС

 Защо е така? Защото човекът е грешник, казва Бог в Словото Си, в Библията.

Но да кажеш на човека, че е грешник, звучи много грубо в неговите уши. Хората искат да чуват нещо приятно, нещо което да ги ласкае. Св. апостол Павел говори за това, че дори Църквата ще си търси приятни говорители:

Защото ще дойде време когато няма да търпят здравото учение, а ще си натрупат учители по своите страсти, за да им гъделичкат ушите.“ (II Тимотей 4:3).  

 Да кажеш за някой, че корумпиран е едно, а че е грешник е съвсем друго! Защото понятието „грешник“ е ясно и се разбира от всички, но „корумпиран “ е някак си мъгливо понятие и не се знае неговата същност.

Какво е същинското значение на термина – корупция? Терминът произлиза от глагола на латинския език corupto, което означава покварявам, нравствена поквара. Корупция значи поквара, нравствена поквара. Точно тази поразия прави грехът – покварява и осквернява. Св. апостол Павел пише в посланието отправено към неговия сътрудник Тит:

За осквернените и невярващите нищо няма чисто; но умът им и съвестта им са  осквернени“ ( Тит 1:15)

Корупцията е най-трудно доказвано престъпление. В него участват двама извършители, които трябва да свидетелстват против себе си. А съгласно демократичните принципи на правосъдие, представителят на закона, който арестува престъпници, още при задържането им ги предупреждава да не казват нищо, което може да се използва против тях и да утежни положението им.

Даващият подкуп иска да извърши нарушение на закона. Получаващият подкуп трябва да си затвори очите или да го изкриви в полза на даващия подкуп. За това още Мойсей, предупреждава съдиите:

Да не изкривяваш съд, да не гледаш на лице, нито да приемаш дар; защото дарът заслепява очите на мъдрите, и превръща думите на справедливите.“ (Второзаконие 16:19 ) .

 Ето защо корупцията се шири навред. Говори се за престъплението, а почти няма осъдени престъпници, които я извършват. Защото най-често съдиите нямат доказателства, въз основа на които да  произнесат присъдата си. Отварят папките си със събрания материал за извършено престъпление, но тя е празна. „Някой си казал нещо“. Но кой е този „някой“, за него няма нищо, дори име. За съдията той е Никой- няма, име, няма „кога“, няма „какво“, няма нищо. Кой да съди и за какво да го съди?

 Ние живеем в глобализма т.е. живеем на една земя. Всички народи, живеещи на земята, така са свързани със средствата за комуникация, че и най- малкото произшествие станало в единия и край става знайно навсякъде по света– това е глобализмът. Но това общество има и други характерни качества. То е „неправедно, материалистично, консуматорско, безлично.“ Ще дам определение на всяко едно определение:

  1. Неправедно. Тука съм улеснен, защото Христос дава определение на неправедност. В притчата, с която насърчава вярващите да постоянстват в молитва, според светото евангелие от Лука, Той говори за един съдия, в един град, който „от Бога се не боеше и човека не зачиташе“. А като какъв определя Христос още този съдия?: „Слушайте що каза неправедният съдия!“ Много бързо можем да открием връзката между това определение и подходящото определение за нашето общество. То е неправедно, корумпирано. От Бога не се бои и човека не зачита, защото ако се бои от Бога и зачита човека няма да има корупция.
  2. Материалистично, безбожно. Общество, което не вярва в Бога. Може някой да ми възрази, че европейците или американците са християнски народи. Да, но европейците изхвърлиха от Европейската конституция споменаването на християнското наследство. Премахват от обществените места кръстовете – основния символ на християните – за да проявят толерантност и цивилизованост към хората с друга религиозна принадлежност или към неверниците.
  3. Консуматорско. Общество, в което по-богатите и силни държави обират и взимат за себе си материалните блага на по-бедните и слаби народи. Растящата имиграция доказва това. Сега се мъчим да я ограничим и започваме да се ограждаме от тях.
  4. Безлично. За да разберем това понятие трябва да определим какво е личност.

Личност е човек с морална отговорност на своите действия и говорене. Посочете ми такъв политик, който е управляващ и отговорен за своите действия и изказвания.

  1. Егоистично. Всеки гледа своето благополучие. Интересува се какво може да вземе от обществото и държавата и как нищо да не дава .

Законодателните органи на това неправедно и корумпирано общество приемат закони против корупцията с намерение по някакъв начин да се справят с нея. Създава се специален съд, прокуратура, и – никакъв резултат. Защо? Защото корумпираният не може да се бори с корупцията. Грешникът не може да се бори против греха. Неговите действия са винаги грешни.

Ако грешникът можеше сам да се справи с греха, Христос нямаше да идва. Христос е израз на Божията милост към грешния човек. Понеже човекът не може да се справи и освободи от греха, Бог се заема, чрез Своя възлюбен Син да го освободи. Синът Божий прави всичко, което е необходимо и възможно. Понася наказанието, изисквано от Божия свят закон и става освободител на всеки грешник, роб на греха. Христос предлага тази свобода на всеки, който  приеме и повярва, че Той Го направи и за него. Той зове:

Дойдете при Мене, всички, които се трудите и сте обременен Аз ще ви успокоя.“ (Мат. 11:29 ).

И заявява още:

Всеки, който върши грях, слуга е на грехът,/…/ Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни“ (Йоан 8:34,36).

   Какво, ние вярващите, трябва да направим, за да се противопоставим и да се освободим от корупцията? Отговорът дава Христос. Да светим! Той казва:

Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, но на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата  виделина пред човеците , за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ (Мат. 5:14-16)

А св. апостол Петър в своята проповед на Петдесятница призовава първите, които го слушат:

Избавете се от това извратено поколение“ (Д.А. 2: 40).

Така също, св. апостол Павел дава съвет на църквата в Ефес:

И не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по добре ги изобличавайте.“ (Еф. 5:11).

  В това корумпирано, неправедно поколение Бог ни е поставил да живеем сред него. То живее в тъмнина. Христос казва, че сме виделина и трябва да светим, а не да се извиняваме като по времето на комунизма „такова е времето“. Когато се върши грях е време на тъмнина. А Христос иска от нас като има тъмнина – да светим. Да кажем на живеещите в тъмнина, че има освободител от греха и, че могат да влязат в чудната Божия светлина, освободени от тъмнината на греха. Да им кажем благата вест, че има освободител от греха. И онова, което св. апостол Петър свидетелства в дома на Корнилий, на него и на всичките събрани в неговия дом:

И заръча ни, да проповядваме на людете, и да заявяваме, че Той е определеният от Бога Съдия на живите и мъртвите. За Него свидетелстват всичките пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име прощение на греховете си.“ (Деян. 10:42-43).

  За това, нека кажем – не, на корупцията! Да не участваме в нея под каквато и форма да са нейните съблазнителни примамки. Да се покорим на Освободителя от греха! И на никаква цена да не участваме в корумпирани дела. Ако сме попаднали в грях – да Го помолим за помощ, като изповядаме и признаем нашата немощ. Следвай съвета на Словото: „Пази себе си чист“ (IТим.5:22,б ).   

Светлината свети в тъмнината. Да светим с Божията помощ!

                                                 

_______________________

Бел. ред. – виж и статия на подобна тема от п-р Д. Куличев в „Зорница“, бр.9 от 2018 г.

Similar Posts