27 сеп. 2021 г.

Хауърд Маршъл

Проф. Й. Хауърд Маршъл е един от най-видните съвременни евангелски богослови. След като в миналия брой отразихме смъртта му, настъпила на 12 декември 2015 г., тук публикуваме негов материал. Текстът е част от статията Mutual love and submission in marriage: Colossians 3:18-19 and Ephesians 5:21-33. Тя е публикувана в Ronald W. Pierce, Rebecca Merrill Groothuis, Gordon D. Fee, Discovering Biblical Equality: Complementarity Without Hierarchy, IVP Academic, 2005