23 юни 2024 г.

„В България имаме нужда да работим за изграждането на библейско единство и братолюбие в Светия Дух“

Интервю с адв. Димитър Спилков

Общото молитвено движение и братолюбие организира на 22 септември 2018 г. от 14 часа в зала „Колодрума“ в Пловдив поредното събиране в молитва за България. Вестник „Зорница“ разговаря с един от организаторите на движението – брат Димитър Спилков. Въпросите зададе п-р Станислав Алексиев

Брат Спилков, как се зароди идеята?

Идеята се зароди чрез комуникация между пастири и други вярващи като братя, сестри и приятели от различни градове, села и деноминации. Дадохме си сметка, че всеки от нас се моли за спасението не само на хората от населеното си място, а и за благословението, положителната промяна и спасението на българския народ като цяло. Но за да има национално съживление, трябва да имаме национална молитва, и то нееднократно. Трябва да превърнем общите молитви, където заедно търсим лицето на Господ и ходатайстваме за сънародниците си, в стил на живот на българската църква.

Също така си казахме, че в България имаме нужда да работим за изграждането на библейско единство и братолюбие в Светия Дух, защото всички ние сме части на Тялото Христово. Имаме един Господ, работим за изграждането на едно Божие царство и ще живеем завинаги заедно в един град – новия Ерусалим. Чрез метода „предай нататък“ всеки от нас споделяше идеята на своя кръг от вярващи приятели. Така открихме, че в България много хора виждат необходимостта да се изгради общо молитвено движение и братолюбие и искат да работят за това.

И ето, че стигнахме до идеята да се съберем и да обмислим стратегия за развитието на инициативата. Това първо национално събиране стана в Стара Загора през март 2017 г. Тогава разделихме България на шест молитвени региона, съгласихме се кога и къде да се проведе обща молитва за християните в съответните области, както и че всяко регионално молитвено събрание ще се излъчва на живо по интернет, а всички останали вярващи от страната, които имат възможност, по същото време ще организират свои молитвени събрания и ще се присъединят чрез видео връзка към регионалната молитва. Решихме през няколко години да провеждаме национална обща молитва.

На тази среща в Стара Загора подписахме споразумение и етични правила, като по този начин се посветихме да работим за повишаване на качеството на молитвения живот на вярващите в България, както и да изграждаме братолюбие и единство помежду си като братя и сестри и съслужители на Христос. Радващо е, че в инициативата активно участват пастири и вярващи от всички протестантски деноминации в България. Подкрепена е и от деноминационните ръководства.

Инициативата е напълно отворена и всеки новороден християнин може да се включи в нея. Направихме страница във Фейсбук, отворихме и уебсайт, на който може да се прочете всичко съществено във връзка със съвместните молитви. Адресът е: www.MolitvaBG.org.

Колко пъти и къде досега се провеждаха съвместни молитви за България?

От началото на тази инициатива през 2017 г. бяха проведени шест регионални общи молитви в някои от големите български градове. През 2018 г. се организираха още три молитвени събрания.

На 22 септември 2018 г. предстои първата обща национална молитва за България. Тя ще бъде в Пловдив, в зала „Колодрума“.

Защо е нужно единство и братолюбие?

Такава е волята на Господ. Това е „сърдечното Му желание“. В Псалом 133 Бог възкликва чрез псалмопевеца: „Ето, колко е добро и колко угодно да живеят братя в единодушие… Господ там е заръчал благословението – живота довека.“

Нашият Господ Исус Христос казва: „Нова заповед ви давам: Да се любите един друг, както Аз ви възлюбих; така и вие да се любите един друг“ (Йоан 14:34). Той се моли на Отец да бъдем всички съвършени в единство, за да познае светът, че Той е изпратен, тоест че Той е Спасителят на света (Йоан 17 гл.). Също чрез апостол Павел Бог заявява във Филипяни 2 глава, че радостта му е пълна, когато ние сме в единомислие, когато имаме еднаква любов, един дух и една цел. А нашата цел трябва да бъде спасението на хората, изграждането на Тялото Христово в любов и зрялост според истината и установяване на Божието царство на земята.

И всичко това – изцяло за прослава на Бога!

Защо чрез молитвата?

Защото молитвата е нашата жива връзка с Бога. Библията ясно показва, че да търсим лицето на Господ, както всеки от нас лично, така и заедно като духовно Божие семейство – това е най-важното и първо условие, за да познаваме Бога и за да получаваме Неговото водителство и благословения. Молитвата е общение между нас и Бога, а в същото време е и общение между нас – братята и сестрите, които се молим. Именно това духовно общение чрез Светия Дух ни изпълва с Божията любов, мъдрост, радост и ни вдъхновява да изпълняваме Божията воля. Също така чрез ходатайствената молитва Бог преодолява съпротивата на Сатана и благославя както отделния човек, така и цялата нация. Той иска да достигне до всеки човек чрез любовта Си.

За какво конкретно ни призовавате да се молим?

Съгласили сме се да се молим за три главни цели. Първата е за спасението на хората в България, включително и за управниците. В І Тимотей 2 глава апостол Павел казва, че това е най-важното нещо и че такова е желанието на Бога.

Втората цел е да се подобрява състоянието на Тялото Христово в България чрез смирение, братолюбие и единство; всеки вярващ да развива духовен живот с Бога и да се включва активно в работата на местната църква, към която принадлежи.

И третата молитвена цел е трайно подобряване на политиката, икономиката, образованието, здравеопазването, медиите и семейните ценности в България. Разбира се, към тези главни цели също така спадат редица конкретни и актуални проблеми, за които да се молим.

Има ли отговори на молитвите?

Да, има. Когато ние се съгласяваме с правилни мотиви според Божието слово, Бог е верен да изпълнява Своите заветни обещания. На първо място отделни пастири си поискаха прошка, дори след 20-годишни вражди. В някои градове, дори в цели области пастирите започнаха да се събират за обща молитва, за общение и за планиране за съвместни действия за спасението на хората в техните региони.

Вярвам, че общите молитви, наред с активните действия на много християни също спомогнаха за отхвърлянето на т.нар. Истанбулска конвенция, включително и за исторически важното решение на Конституционния съд, който я обяви за противоконституционна.
Молитвата, която съответства на Божиите стандарти, е дългосрочна стратегия, която ще има големи резултати и занапред. Но за много от тях е необходимо постоянство в ходатайствената молитва, вяра и търпение.

По какво това движение се различава от други църковни мероприятия?

Отличава се по това, че в него са включени пастири и вярващи хора от повечето градове и от много села в България, и то от всички по-известни протестантски деноминации. То касае всички новородени християни в България, понеже се приемаме като части на едно Тяло Христово, свързани чрез Светия Дух съгласно I Коринтяни 12 глава. В никакъв случай обаче не е движение за икуменизъм.

Също се различава по това, че инициатор и организатор не е един човек, или една църква, или една деноминация, а много пастири и вярващи от различни населени места, от редица църкви и деноминации. Всички работим заедно и в съгласие за дългосрочен успех в установяването на Божиите библейски стандарти за Тялото Христово и за народа ни като цяло.

Разкажете ни повече за събитието на 22 септември в Пловдив.

На тази дата ще е Общата национална молитва за България. Тя ще бъде от 14 часа в зала „Колодрума“, която е с около 7000 места. Очаква се да се включат вярващи хора от всички протестантски деноминации в България. Ще се смиряваме и ще търсим лицето на нашия Господ за нашата нация. В подготовката участват много пастири и църкви. Ще има, разбира се, и хваление и поклонение на Бога.

Ние вярваме, че духовен пробив в нацията ще дойде не заради провеждането на самото събитие, а чрез изпълнението на библейския принцип да се смирим заедно, да се покаем, да се отвърнем от нечестивите си пътища и да потърсим лицето на нашия Бог в обща молитва (ІІ Летописи 7:14).

Вярвам, че Бог е издал заповед от Своя трон и тръбата Му свири сбор на Божията армия за духовна битка. Нашите оръжия не са плътски, нито воюваме срещу хора, както е записано в Библията, а чрез Бога оръжията ни са силни за събаряне на духовните крепости на заблудите на Сатана, за да освободим от тях скъпоценните души и Божият добър план да може да се изпълни. Затова всеки Христов молитвен воин е важен и е ценно да присъства и да се моли усърдно. Ако обичаме Бога и българския народ, ние ще бъдем активни да се молим и след това да благовестваме.

Можете ли да споделите пред читателите на в. Зорница какви са бъдещите ви проекти?

В началото на всяка година пастири и служители ще се събират заедно на национална среща, за да общуват, да се молят и да планират общите регионални и национални молитви. Също ще работим за това, във всеки град пастирите от града и околните селища редовно да се събират за молитва, общение и планиране как да спечелят повече души за Христос. В много градове това вече е факт, но има и такива, където това тепърва трябва да се случи.

 


Редакцията на вестник „Зорница“ благодари на брат Спилков и го уверява в молитвената си подкрепа. Нека Бог ни помага да мислим и да се молим за единството между вярващите в България!   ◙

Similar Posts