08 дек. 2023 г.

Какво очаквам на Възкресение

Защо търсите живия между мъртвите?
Няма Го тук, но възкръсна.
Лука 24:5-6

Около Христовото възкресение всички освен Исус имат очаквания, които не се сбъдват. Петър очаква, че ще остане верен на Христос. Цар Ирод очаква да види някакво чудо (Лука 23:8). Пилат се надява да освободи Исус вместо Варава (Лука 23:22-23). Еврейските водачи, които са причина за убийството на Исус, очакват, че Неговите ученици ще откраднат тялото Му. Жените, които отиват на гроба, очакват, че ще намерят мъртвото тяло, за да го помажат. Народът очаква Исус да стане цар на израилтяните и затова го приветстват с думите: „Осанна! Благословено царството на баща ни Давид, което идва в Господнето име“ (Марк 11:9-10). Учениците Му се надяват, че „Той е онзи, който ще избави Израил“ (Лука 24:21).

Никой, дори най-близките Му ученици обаче не очаква това, което Исус толкова ясно им казва, докато е жив: „Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и книжниците и те ще Го осъдят на смърт и ще го предадат на езичниците. И ще Му се подиграят, ще Го бият, ще Го заплюват и ще го убият. А на третия ден ще възкръсне“ (Марк 10:33,34).

Бог обаче надминава всички очаквания. Той възкресява Исус. Всъщност Той изпълнява до най-малка подробност Своя план за спасението на човека, изявен в пророчествата.

Важно е какво виждат хората днес във възкресения Исус. През вековете много хора са виждали в Него един мъдър учител. Толстоистите и до днес виждат това. Мнозина виждат в Исус лечител, покровител, утешител, благодетел, приятел, учител.

Най-важно е какво очаквам аз? Какво е за мен възкръсналият Исус Христос?

Учениците първоначално не обръщат внимание на това, което Исус неколкократно им казва за Своята смърт и възкресение. Затова имат други очаквания. Ако пренебрегваме думите Му, изразени в Божието слово, ние също ще очакваме нещо различно от същността на възкресението.

Очаквам ли това, за което е дошъл Исус – да бъде личен мой спасител, изкупител на моята душа, на когото да предам не само греховете си, а и себе си? Да Му посветя цялата си същност, способност, време, сили и средства? Това очаква Бог от нас. Това иска Той – да се посветим всецяло на Него, да Му позволяваме да ни променя и да усъвършенства нашия характер, като ни освещава.

Бог очаква от всяка от нас всекидневно да растем в освещение и посвещение, така че все повече да приличаме на своя Господ и Спасител Исус Христос.

Докато празнуваме светлите възкресенски празници, нека не забравяме същността на смъртта и възкресението на Исус и какво очаква Той от нас. Когато нашите очаквания от Исус се покриват с Неговите очаквания от нас, тогава ще имаме истински благословен Великден.

Честито Възкресение, мили сестри!

Similar Posts