08 дек. 2023 г.

„За всичко имам сила“

Сила значи способност да се проявява енергия, работоспособност, мощност. Силата е източник на енергия, дейност, на прояви. „Силен“ човек е онзи, който е як, физически мощен, но и който има влияние, авторитет, морални устои.

Днес на голяма почит е физическата сила. Организират се какви ли не турнири, маратони и какви ли не още изяви. Умствената, моралната и духовна сила в днешно време като че ли няма толкова голям авторитет в обществото ни.

Във всяка област на човешкия живот силата е хубаво нещо. Физическата сила е много полезна и има своето приложение. Може да донесе много блага. Умствената сила е двигател на прогреса. Силата на Словото въздейства по-силно от оръжие.

Моралната сила е устоите на обществото. Но всякакъв вид сила може да се насочи в две посоки – да бъде градивна или разрушителна. Силата на Самсон е много поучителна. Когато той не я използваше за Божия слава, тя не бе за благословение и носеше само нещастие. Затова трябва много внимателно да се контролира. От кого – от теб и от мен. Всеки трябва да проявява самоконтрол и да не позволява силите му да се изразходват напразно или да бъдат рушителни. Това важи особено за нравствената сила и за силата на духа.

Според кои стандарти – според Божиите стандарти, написани в Библията. Само тогава силите ни ще се насочват в правилна посока. Само тогава силите ни ще са градивни, а не разрушителни. Източникът на силата е Бог. „Силата принадлежи на Бога. Израилевият Бог е този, който дава сила и мощ на людете си“ (Пс. 68:34-35). Затова преди възнесението Си Исус поръча на Своите ученици да чакат в Ерусалим, докато получат сила (Деян. 1:8). И на Петдесетница Бог изпълни обещанието Си.

За какво е нужна сила на християните?

Сила за спасение. „С Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение“ (I Пет. 1:5). Благовестието Христово е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва“ (Римл. 1:16).

Сила за усъвършенстване. „Да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек…да бъдете силни да разберете заедно с всички светии каква е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов – за да се изпълните с цялата Божия пълнота“ (Еф. 3:16-19).

Сила за устояване. Само с помощта на Божията сила дякон Стефан можа да предаде духа си на Бога с радост и да проси прошка за убийците си (Деян. 7:55-60).

Сила за служение на другите. Когато апостолите Петър и Йоан изцериха в храма куция човек, те казаха „Защо се взирате в нас, като че ли от своя сила сме го направили да ходи?“ (Деян. 3:12).

Сила да споделяме Благовестието. Апостол Павел свидетелства: „Трудя се и се подвизавам според Неговата (Христовата) сила, която действа в мене мощно“ (Кол. 1:29). „И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, а с доказателство от Дух и сила, за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила“ (I Кор. 2:4-5).

Сила, за да побеждаваме Сатана. „Писах нас вас, младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас, и победихте Лукавия“ (I Йоан 2:14).

Сила за цялостния ни живот. „Неговата Божествена сила ни е подарила всичко, що е потребно за живота и за благочестието“ (II Пет. 1:3). „Божието царство не се състои в думи, а в сила“ (I Кор. 4:20).

Сила да приемаме другия. Да можем да простим на брата, да забравим обидата, да проявим любов, когато към нас се отнасят зле. На нас, немощните човеци, Бог предлага Своята сила. „Бог избра немощните неща на света, за да посрами силните“ (I Кор. 1:27). „Силата Ми в немощ се показва съвършена“ (II Кор. 12:9). „Ние имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас“ (II Кор. 4:7). Нека отидем при Бога като празни съдове с молба Той да ги напълни със Своята сила!

Както Бог е снизходителен към нас, така и ние сме длъжни да носим немощите на по-слабите (Римл. 15:1).

Целта на нашия живот е да прославяме Бога. На всяка една от нас Бог казва: „Затова те създадох, затова те изкупих, затова ти дадох здраве, ум, мъдрост, сили – за да се изявя чрез тебе.“

Бог очаква това от теб и от мен. Ще разочароваме ли Бога, или ще бъдем силни в нашето следване на Христос, в устояване на Божествените принципи в живота си всеки ден? Това ще можем, когато изпълним съвета на Божието слово: „Заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество“ (Еф. 6:10).

Тогава ще можем да кажем като апостол Павел: „За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепя“ (Фил. 4:13).

Similar Posts