29 мар. 2023 г.

Наказанието и вината на България

Със злополучния Ньойски договор, подписан от правителството на Александър Стамболийски, значителни части от българските землища са прехвърлени на съседни държави. Шестстотин хиляди българи остават извън границите на страната. България е лишена от право да притежава модерна военна техника, флот и авиация, а военната служба е отменена. Наред с това страната е задължена да изплати репарации в размер на 2,25 млрд златни франка.

Само около месец преди подписването на Ньойския договор, вестник Зорница публикува материал на възрожденския ни общественик, книжовник и основател на Българското евангелско дружество Андрей С. Цанов. Той анализира не само състоянието на страната след края на Първата световна война, а и тягостната вътрешнополитическа разпокъсаност и отстъплението от вярата в Бога, където според него се крият корените на проблема.

Статията на Андрей Цанов „Наказанието и вината на България“ излиза в два последователни броя на Зорница на 23 и 30 октомври 1919 г. и е препечатана точно сто години по-късно (Зорница, 10/2019).

 


Зорница, 23 октомври 1919 г.

„Войната си е война“, казват и англичаните, и всички други. С това се разбира, че самата война е един варваризъм. И най-добрата човешка касапница. Никой народ, който някога е воювал, не е чист от черни петна в това отношение, даже и най-цивилизован да е. […]

И България, като е воювала, не е съвсем чиста от такива петна. Но онова, върху което тя е настоявала и с пълно право трябва да настоява, е, че тя не е съгрешила против съседите си в нищо повече, отколкото те са съгрешили против нея. Още повече, че съседите ѝ са извършили против нея по-големи грехове, отколкото тя против тях. И Карнегиевата международна комисия изследва и доказа, че гърците бяха най-първи и големи грешници в първите две балкански войни през 1912-1913 г. Деянията на гърците и на сърбите в Македония още от 1912 г. и онова на романите през 1913 г., и по-преди и после в Добруджа… твърде далеч надминават всички изстъпления, които България е правила против тях било в Сърбия, Тракия или Румъния. […]

Неправдата няма никога да стане правда по причина, че България е малка и слаба, или по причина, че големи и силни дипломати са решили така и онака. И понеже сме твърде убедени, че в света има някъде вечна и непогрешима, още и неподкупна Правда, ние нямаме съмнение, че някога и от някои ще се поправи някак си тази грозна неправда спрямо нашия народ, ако би още днешната конференция в Париж не стори това, след като се осветли по-добре върху фактите. […]

Ако би казал някой, че България се наказва по причина, че влезе във войната на страната на централните сили, то отговорът е, че и това е прах, който се хвърля в очите на света за някаква си благовидност. […] Но всеки знае кога и как влезе тя в тази война. […] Дълги месеци тя води преговори и със Съглашението за мирно разбирателство, като бе готова да се примири и с най-върлите си врагове.

Но напусто! От нея се искаха работи най-неестествени, искаше се тя да вземе страната на онези, които я разпънаха през 1913 г., да защитава сърбите, гърците, румънците и руския цар, който ходи в Кюстенджа да се поклони на влашките войски, които нахлуха в България да се разправят безпрепятствено с кокошките, децата, жените и старците! […] И така, България насила биде тласната във войната и то на страната на централните държави. […]

Но българският народ в нищо и никъде ли не е сгрешил? Ние трябва да с говорим ясно и откровено, и то за нашето си добро.

 


Зорница, 30 октомври 1919 г.

В миналия брой видяхме, че България не е направила никакво особено престъпление спрямо съседните си народи и държави, ни спрямо коя да е от големите силни държави. […]

Но твърде уместно е тук да се попитаме: В нищо ли не е виновна България? Българският народ не е ли сбъркал и съгрешил в нещо, някъде и някому и дали поне част от тежкото наказание, което тъй неправедно и безмилостно ни се налага, не се дължи и на някакво престъпление някъде? Отговорът на този въпрос е пиперлив и горчив, но трябва да се каже ясно и откровено, и то за нашата си собствена полза. […]

И тъй, без повече въведение нека откровено и ясно да си признаем, че България е виновна. Българският народ е съгрешил в нещо против някого. Той е съгрешил против себе си. Най-голямото зло у него е вътрешно. […]

Българският народ се разпокъса на черезмерно много партии, страшно настроени една против друга. Това много отслаби и народа, и правителството. Преди петстотин годишната ни история се повтаря от днешните ни водители… Такова чудо, такъв скандал, като у нас, няма никъде другаде. В Съединените щати на Америка например населението е двадесет пъти по-голямо от това в България, но там партиите са пет-шест пъти по-малко на брой. При това дейността на онези партии е доста различна от дейността на нашите партии. […]

Другият грях на България е, че е почнала да зарязва искрената си вяра в Бога и искрената си религиозност. Значителна част от нашата така наречена интелигенция даже презира религията: „Без това може, па, даже е по-добре, по-възвисено“, си казва тази интелигенция. Тя не обича да говори ни благоговейно за Бога и за Евангелието Му, нито да слуша за тези неща. В училищата ни, Народното ни събрание, кметствата ни и другите ни обществени и държавни учреждения за Бога и религия едвам се продумва понякога с почит и достолепие. […] А подигравките против религията! А явното проповядване на безверието даже между крехката младеж! […] Еволюцията била решила ясно и понятно всичките заплетени въпроси във вселената и нямало вече нужда ни от Бог, ни от религия, ни от молитви, ни от църкви!

Народът изобщо се крепи във вярата си и религията си, но към каква ужасна пропаст го тласкат някои! Има голяма нужда за мощен отпор против това грозящо зло.

Similar Posts