26 фев. 2024 г.

Даниел Топалски

Даниел Топалски е роден през 1974 г. в Плевен. Завършил е Юридическия и Православния богословски факултет на Великотър-новския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Доктор по богословие на същия университет.

Пастир на Методистката църква в град Варна, както и главен пастир на Евангелска методистка епископална църква (ЕМЕЦ) в България, част от Глобалната методистка църква (Global Methodist Church). Член на управителния съвет на Българско евангелско дружество. Автор на книгата Пътят на освещението (Нов човек, 2017). Интересите му са в областта на догматическото богословие, междуцърковния диалог и църковната история. Женен, с една дъщеря.