08 дек. 2023 г.

В Деня на Библията брат Васко премина в слава

През декември 2021 г. се простихме с един достоен служител на Божието слово, верен последовател на Господ Исус Христос, наставник и духовен ориентир за мнозина. Пастир Васил Вангелов Василев (1938-2021 г.) бе истински ценен подарък за нашите среди – призован, издигнат и изпратен от Бога със задача да повдига погледа на околните от привременното всекидневие към живата, блажена надежда на Христовото спасение.

Васил се ражда на 21 август 1938 г. в село Лозеница, разположено на десния бряг на Мелнишката река, на около час път югозападно от Мелник. В младежка възраст, малко преди да навърши 24 години, той се среща с Христос. Ето какво разказва самият той:

„Вярата има един-единствен източник: делото на Христос. То е непоклатима, вечна основа. На 11 юли 1962 г. аз самият чух думите на Исус: „Не гледай на другите хора. Върви след Мене.“ Вярата ни никога не трябва да се отклонява от своя обект. Никакви обстоятелства не могат да променят доверието ни в Начинателя и Усъвършителя на нашата вяра. Вярата гледа на факта в миналото – на изкупителната пролята кръв на кръста.“

Именно на този древен кръст той посвещава и цялото си съзнателно служение. От деня на обръщението си в продължение на шест десетилетия Васил Василев, когото мнозина разпознават с бащиното му име Вангелов, служи като пътуващ проповедник и благовестител. Обикаля десетки села и градове из цяла Западна България – от дунавските землища, през берковския Балкан, Софийската котловина и по течението на реките Струма и Места. Любовта му към Писанието и неговия Автор е така заразна, че увлича десетки, вероятно стотици хора и ги вдъхновява на свой ред да обикват Исус и да се посвещават да Го следват. Като душегрижител, будител, учител, а след време и като пастир, брат Васко оставя трайна следа в духовното израстване на няколко поколения българи.

Половината от неговото духовно поприще преминава под знака на комунистическия режим, когато той дръзновено и безкомпромисно разпространява библии и духовна литература, разширява пределите на невидимото Божие царство, изгражда ученици, формира библейски групи и пътьом обучава нови служители, които и до ден днешен продължават да принасят духовен плод. През следващите три десетилетия след разпада на тоталитарния строй пастир Василев активно участва в евангелското дело както в рамките на Съюза на евангелските баптистки църкви (СЕБЦ) в България, така и в дейността на Обединени евангелски църкви (ОЕЦ).

От началото на деветдесетте години е вдъхновител, ръководител и визионер в Комитета за основаване на нови църкви към ОЕЦ, който работи в партньорство с Коалиция „Минесота“ за обучаване и изпращане на пионери в духовното поприще, които да поставят началото на нови църковни общности към различни деноминации. Под егидата на Комитета се провежда и общонационално проучване на евангелските църкви в България, довело до изключително ценна за времето си карта на всички християнски общности в страната. Активно включен е също така и в управлението на Висшия евангелски богословски институт (ВЕБИ).

В по-нови времена, в зората на XXI в., п-р Васил Василев служи като зам.-председател на Баптисткия съюз, а в продължение на два мандата – от 2003 до 2011 г. – е и избран и за негов председател. Към края на неговия втори мандат съюзът отбелязва 130 години баптистка благовестителска дейност в България, а през октомври 2011 г., точно преди десет години, на XXXIV редовен конгрес брат Васко се оттегля от съюзно служение и е изпратен с признателност и високо уважение от служителите на СЕБЦ.

На по-широкото евангелско поле п-р Василев участва и в Управителния съвет на Обединени евангелски църкви, а през периода от 2003 до 2005 г. е председател на ОЕЦ.

Бог прибра нашия скъп брат Васко точно на Деня на Библията, 5 декември 2021 г. Уместно описание на житейския път и духовното служение на този верен и достоен Божий син е следният откъс от поезията на древния юдейски цар Давид:

С Божията помощ ще прославя словото Му, в името на Господа ще прославя обещанието Му. На Бога аз се уповавам. Няма да се уплаша – какво може да ми стори човек? Боже, длъжен съм да изпълня обетите си, ще Ти въздам благодарствени приноси. Защото Ти избави живота ми от смърт, краката ми – от препъване, за да ходя пред Божието лице в светлината на живите.
Псалом 56:11-14

През последните години брат Васко насочва духовната си енергия за основаването и изграждането на нова баптистка църква в софийския квартал „Овча купел“, както и за ежеседмично социално служение в няколко клуба за възрастни хора в квартал „Люлин“. В студ и пек, в летни и зимни сезони, той неизменно посещава тези няколко групи пенсионери и в партньорство с „Мисия без граници“ и Ком овер ен хелп подсигурява медикаменти и социална помощ. През цялото време сърцето му е напълно отдадено да проповядва Благовестието и да фокусира духовния взор на слушателите си към Исус Христос.

В последната си проповед, произнесена онлайн на 31 октомври 2021 г., брат Васко избра пасаж върху „златния стих на Библията“ Йоан 3:14-18. „Християнството не е зависимо от никакви обстоятелства – възкликна той в посланието си. – Дали ще е помещение, дали ще е пещера, Христос е обещал да бъде сред Своите си. Той е верен във всичко на Своите обещания.“

Към тази изповед се присъединяваме с нашето: „Амин!“

Със съпругата си Милка са благословени с две любящи деца – Теодор и Вангелина, както и с четири внучки. Към всички тях ние, от името на ръководството на СЕБЦ, изказваме искрени съболезнования, придружени от молитва за духовната надежда и онзи необясним мир, който можем да намерим единствено пред Христовия кръст. Молим се благата утеха, топлата грижа и вечната любов на Господ Исус да изпълват сърцето ви със сили и очакването за Божията слава.

Молим се и за семейството от вярващи в баптистката църква в кв. „Овча купел“: Нека Христос да укрепи вярата ви, да помаже раните от загубата, да заздрави единството ви и да ви вдъхнови да Го следвате и славите с вярност и обич.

От настоятелството на Съюза на евангелските баптистки църкви,

Теодор Опренов
Влади Райчинов

11 декември 2021 г.

Similar Posts