23 юни 2024 г.

Ричард Блакъби за втори път в България

Дългоочакваната конференция на Съюза на евангелските баптистки църкви (СЕБЦ) с гостуването в България на писателя д-р Ричард Блакъби се проведе от 31 октомври до 2 ноември 2019 г. По силата на партньорство между СЕБЦ и Баптистка църква „Сидър Крест“ (щата Луизиана) беше осъществено това важно за съюзните служители и водачи на църкви събитие. Това е петата по рода си национална духовна среща с представяне на новоиздадена книга след подобни деноминационни конференции през 2013, 2015, 2017 и 2018 г.

Домакин на събитието беше Конферентен център „Възраждане“, където ежеседмично се провеждат и богослуженията на столичната Първа баптистка църква. Участваха повече от 130 души от почти всички църкви в рамките на СЕБЦ, както и представители на други евангелски съюзи. Събранието премина в особена духовна обстановка, като присъстващите бяха обединени в дух на единство и смирение пред величието и милостта на Бога. Темата беше заимствана от известната изповед на Йоан Кръстител: „Той трябва да расте, а аз – да се смалявам“.

Основният лектор на конференцията беше д-р Ричард Блакъби, който е и автор книгата Духовно водачество (изд. „Нов човек“, 2019). Неговите теми бяха „Ролята на водача“, „Характерът на водача“ и „Клопките и наградите пред водача“. За Ричард това е второ посещение до България, след като през 2013 г. заедно със своя брат Том Блакъби той представи книгата Приключение с Бога. При онова първо посещение Ричард и Том бяха говорители на друга октомврийска конференция на СЕБЦ, проведена в гр. Банкя. Тогава д-р Ричард Блакъби беше поканен и за интервю в предаването „Християнството“.

Книгите Приключение с Бога и Духовно водачество (както и работното издание Седем принципа на приключението с Бога, също отпечатана от „Нов човек“) са писани в съавторство между баща и син – Хенри и Ричард Блакъби. Днес Хенри е на преклонна възраст (84 г.) и не е в състояние да пътува. През годините двамата са били използвани от Бога за основаване на десетки църкви в Канада и Съединените щати, а книгите им са преведени на повече от 40 езика. През последните десетилетия поддържат едноименна фондация (вж. blackaby.org) и излъчват радио програма. Посвещението им с тези духовни проекти е да насърчават личната връзка на вярващия с Бога, да подпомагат съживяването на затихващи църкви и служения, да подкрепят изграждането на духовни водачи, както и да издигат ценността на груповото изучаване на Библията.

Други лектори на конференцията бяха вицепрезидентът на Международно служение „Блакъби“ п-р Рик Фишър, чиито теми бяха върху визията и програмата на водача; както и п-р Грег Кларк от църква „Сидър Крест“, който пое уводната сесия в Деня на Реформацията и две теми върху подготовката и поведението на духовните ръководители.

В Деня на будителите (1.11) конференцията отдели време за благодарност и възхвала на Бога за Неговата вярност през историята на Съюза на евангелските баптистки църкви в България (който тази година отбеляза 111 години от учредяването си като вероизповедание на 14 септември 1908 г. в Чирпан). След края на събитието п-р Фишър сподели следното:

„При една молитва п-р Теодор Опренов изрази копнежа си днешните духовни ръководители „да изпълнят обувките на онези, които са проправяли пътя“ на българската църква в предишни времена. Онези хора са служели под огромен натиск от страна на комунистическия режим. Пастирът се помоли: „Господи, увеличавай нашите нозе, за да можем да изпълним техните обувки!“ Никога не бях чувал такава молитва. Мислите ми мигом се насочиха към Исая 52:7, а Бог ми напомни за различните начини, по които Той желае „да увеличава моите нозе“: като ме възрастява духовно в опознаването на Божия характер, в разбирането на Божията воля, в култивирането на признателно сърце у мен.“

В неделния ден гостите бяха поканени да поемат сутрешните проповеди в столичните баптистки църкви в кв. Младост, кв. Овча купел, кв. Борово и кв. Възраждане, както и в Международната баптистка църква и във II ЕБЦ Пазарджик.

Отношенията между СЕБЦ и Баптистка църква „Сидър Крест“ (Луизиана) датират от 2009 г., а през 2011 г. беше подписано тригодишно съглашение за партньорство с участието на Международния мисионерски борд (IMB), впоследствие удължено с още десет години. С духовна, морална и материална подкрепа от луизианската църква през този период бяха организирани над 25 регионални семинара за подготовка на водачи (в баптистките църкви в Козлодуй, Лом, Младеново, Монтана, Кошарник, Дългоделци, Гулянци, Долно Церовене, София, Казанлък, Гоце Делчев, Сандански, Аксаково, Варна и др.). Освен това бяха изпратени редица мисионерски тимове за благовестие и медицинска помощ, бяха преведени и издадени четири книги на български език и бяха осъществени пет национални конференции за пастири и служители.

Similar Posts