23 юни 2024 г.

Обръщение по повод Деня на Реформацията

На 31 октомври 2023 г. п-р Рангел Кълвачев, председател на съюзното управление на СЕСЦ в България, отправи традиционното обръщение по Българската национална телевизия по повод Деня на Реформацията. 

 

Братя и сестри християни! Днес светът отбелязва денят на Реформацията, която се заражда през ХVІ и ХVІІ век, за да възстанови авторитета на Господ Исус Христос като единствена глава на Църквата, да възстанови позициите на Божието слово като единствено ръководство на живот и да напомни, че според това слово човек се спасява само чрез вяра, по Божия благодат.

Протестантската Реформация е най-мащабната и променяща света проява на Божията благодат от раждането на Църквата насам. Това променящо историята движение се развива на различни етапи в продължение на много десетилетия. Реформацията поставя края на мрачното Средновековие, но поставя и началото на просветата и развитието. Започвайки от религията, тя дава мощен тласък на всяко движение напред и превръща протестантството в главната движеща сила в историята на съвременната цивилизация. Реформацията не е еднократен акт, а периодично повтарящо се събитие, което отново и отново възстановява народите и ги поставя върху основите на истинското Евангелие на Исус Христос. Днес, във време на войни и морален разпад, отново се нуждаем от реформация на вярата ни в Бога, на отношението ни към ближния, за да продължим напред.

Similar Posts