26 фев. 2024 г.

140 години вестник „Зорница“

На 25 май 2016 г. Музеят за история на София беше домакин на честването на 140-та годишнина на вестник Зорница. Организатори на събитието бяха Българско евангелско дружество (БЕД) и Първа Евангелска съборна църква в София.

Тържеството беше открито с приветствия от директора на Музея за история на София д-р Надежда Кирова-Йовчева и от члена на Управителния съвет на БЕД п-р Даниел Топалски.

В залата на Инфоцентъра на музея проф. Румен Генов представи доклад, предизвикващ сериозна преоценка на роля на вестник Зорница в българското общество в контекста на световните процеси на взаимно проникване на културите. Протестантските печатни издания в края на XIX век играят сериозна роля за консолидация на българския език и култура, изтъкна проф. Генов.

„Сред най-сериозните постижения на евангелските мисионери са това, че съдействат за превода на Библията на съвременен български език, осъществено през 1871 г.“, изтъкна професор Генов. Това дело, наред с широката образователна дейност, съвпада с процеса на борба на българския народ за духовна независимост. Така днешната оценка за приноса на евангелизма е изключително висока.

Вестник Зорница е явление на общия фон на българската журналистика. Той е както евангелско издание, така и образователен вестник, посочи проф. Генов в лекцията си. Зорница се отличава по своя умерен и положителен тон, културно написани материали и много добър български език.

В своите изследвания Иван Богоров посочва колко чист е езикът на в. Зорница в сравнение с останалата преса. Вестник Зорница заема едно достойно място в посочването на пътя към вярата, завърши лекцията си проф. Румен Генов.

Доц. д-р Тодор Велчев прочете впечатления на проф. Бистра Николова (възпрепятствана да присъства) от това, как вестник Зорница е бил отразяван през погледа на някои изследователи. С цялото многообразие на морално-етични и общообразователни теми вестникът винаги е поставял на фокус личността на Исус Христос и вярата в Него.

Докладът на проф. Николова насочи внимание­то към ролята на Зорница за напредъка на вярата, морала и знанията, които вестникът е стимулирал в едно общество, закъсняло в развитието си.

Съпругата на п-р Христо Куличев (също възпрепятстван да присъства) Цвете Куличева представи неговата всеотдайност за възстановяване отпечатването на вестника преди и след 1990 г. и защитата на каузата на вестника да казва истината.

Журналистката Рени Стоянова припомни с много емоция някои драматични моменти от първите години на издаването на вестника след 1990 г. Събитието завърши със заключителни думи от п-р Данаил Игнатов. Той прочете и приветствие от Никола Цанов, внук на Андрей Цанов (главен редактор на Зорница от 1902 до 1914 г.).

Тържеството бе обогатено от вдъхновяващите изпълнения на хора на Първа Евангелска съборна църква в София и на дълбоката тонална интерпретация на музиката на Й.С.Бах от виолончелистката Габриела Калоянова. Малката Божена Ангелова трогна всички със солово изпълнение.

Модератор на събитието беше Ерина Кръстева като PR служител, а за организацията му дължим изключително много на Кателина Салтирова-Павлова -завеждащ отдел „Религиозни дейности“ към този нов, но силен с присъствието си музей на столицата.

За годишнината си „Зорница“ пусна уеб сайт (zornitsa.bg), както и страници във Facebook и YouTube.

 


Можете да проследите видео запис на събитието в YouTube канала на вестник Зорница.

Similar Posts