25 сеп. 2023 г.

Отчетно събрание на ОЕЦ

На 14 май 2016 г. се проведе редовното Общо отчетно събрание на Обединени евангелски църкви в България (ОЕЦ). Домакин беше Българска Божия църква „Кръстопът“ (София).

Според устава на ОЕЦ всяка от членуващите 12 деноминации участва в Общото събрание с петима делегати. Асоциираните членове имат по един представител. Председателят на ОЕЦ п-р Николай Неделчев представи отчет за дейността на организацията през 2015 г. След обсъждане бе приет и бюджетът на организацията за тази година.

Понастоящем Управителният съвет на Обединени евангелски църкви включва: п-р Николай Неделчев (председател), п-р Румен Борджиев (зам.-председател), п-р Иван Врачев (СЕПЦ), п-р Стойчо Апостолов (СЕБЦ), п-р Данаил Игнатов (СЕСЦ), п-р Даниел Топалски (ЕМЕЦ), п-р Венцислав Стойков (ББЦ), п-р Людмил Ятански (БЕЦ „Блага вест”), п-р Димитър Димитров, ХЦ „Сион”), п-р Георги Михайлов (ХЕЦ „Шалом”), п-р Любо Петков (ХЦ „Месия”), п-р Евгений Найденов (БСЦ), п-р Дъглас Ман (БЦН), п-р Николай Василев (БЦБ).

Similar Posts