08 дек. 2023 г.

Шеста среща на водачи на евангелски алианси от Балканския полуостров

България беше домакин на Шестата годишна среща на ръководителите на национални евангелски алианси от Балканския полуостров. Форумът на 2-4 октомври 2019 г. събра ръководители от Гърция, Северна Македония, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Хърватска.

На срещата присъстваха генералният секретар на Европейския евангелски алианс (ЕЕА) Томас Бухер и социо-политическият съветник към алианса Джулия Доксат-Пърсър.

От българска страна Обединени евангелски църкви се представляваха от председателя п-р Румен Борджиев, зам.-председателя Влади Райчинов и секретаря адв. Грета Ганева.

Непосредствено преди срещата беше проведено разширено заседание на Управителния съвет на ОЕЦ заедно с организациите, които са асоциирани членове на алианса. На заседанието присъства Томас Бухер.

EEA е регионалният отдел към Световния евангелски алианс. В него се обединяват около 23 милиона евангелски вярващи. Следващата среща ще бъде на 30.10-2.11.2020 г. в Солун.

Similar Posts