23 юни 2024 г.

Баптистката църква в Лом с два юбилея

На 11 ноември 2023 г. (събота) баптистката църква в град Лом отбеляза два особено значими юбилея: 90 години от построяването на настоящата църковна сграда и почти век и половина от началото на духовно служение на баптистки мисионери в района. Годишнината стана повод за насрочване на празнично събитие.

Участваха хора от целия Северозападен район на България, както и гости от съюзното ръководство на СЕБЦ. Събранието започна с прочит на Псалом 91. Бяха прочетени официални поздравления от кмета на града г-н Цветан Петров, от Обединени евангелски църкви (ОЕЦ), от Съюза на евангелските баптистки църкви в България (СЕБЦ) и от Първа баптистка църква в София. Специално обръщение към събранието чрез видео връзка отправи п-р Теодор Ангелов.

Председателят на СЕБЦ п-р Теодор Опренов поднесе проповед и изрази благодарност пред Бога от името на цялото съюзно ръководство за десетилетията духовно дело в района. Видео поздрав бе излъчен и от предишния пастир на църквата п-р Стойчо Апостолов. Освен това п-р Радослав Апостолов представи сърдечни поздравления по повод специалния юбилей от баптистката църква в кв. Младост (София).

Водачът на ЕБЦ „Витлеем“ (Лом) д-н Георги Георгиев свързва продължителността на собственото си служение с възрастта на Самуил Петров – най-младия участник в празненството. „От доверието ни в Бога зависи тук да има дух на посвещение и Божието присъствие да е сред нас“, сподели Самуил. През съботния ден присъстващите изпяха няколко традиционни химна на славословие, сред които: „О, Боже мой“, „В тоз свят съм аз пришлец“, „Слава, благодарност“, а накрая най-възрастният член на ломската баптистка църква сестра Лидия също сподели свои спомени от историята на църквата и завърши събранието с молитва.

Домакините бяха подготвили юбилеен плакет от дърво с инкрустация на църквата (вж. заглавната илюстрация по-горе), а от офиса на СЕБЦ беше разпечатано фототипно издание на книжката Кратка история на Евангелската баптистка църква в гр. Лом, публикувана през 1930 г. по повод изграждането и освещаването на новата сграда на църквата. По едно копие от книгата беше раздадено на всеки от присъстващите.

През неделния ден празненството в ломската баптистка църква, която от известно време насам носи името „Витлеем“, продължи с официално сутрешно богослужение, през време на което Георги Георгиев беше ръкоположен в пастирско служение.

снимки: Димитрина Опренова

 

 

(Очаквайте в следващия брой на Зорница кратка история на основаването и първите десетилетия развитие на ЕБЦ „Витлеем“, гр. Лом.)

Similar Posts