24 юли 2024 г.

Къде е Зеведей?

Когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симон и брата на Симон Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари. Исус им каза: „Вървете след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци.“ И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него. Като отмина малко, видя Яков Зеведеев и брат му Йоан, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите. И веднага ги повика. Те оставиха баща си Зеведей в ладията с надничарите и отидоха след Него. И дойдоха в Капернаум. И още в първата събота Исус влезе в синагогата и поучаваше. А те се чудеха на учението Му, защото ги поучаваше като Един, Който има власт, а не като книжниците.

Марк 1:16-22

 

В този текст за първи и последен път в Библията се споменава името на Зеведей, бащата на Яков и Йоан. И все пак от него може да се научи много важен урок. В Новия завет четем, че синовете на този човек стават последователи на Христос. Двамата решават да оставят и баща си, и лодката си, и надниците си. Оставят всичко и тръгват след Исус.

Синовете на Зеведей

В Евангелията четем много за синовете на Зеведей. Първият апостол, който умира мъченически, е именно Яков – един от неговите синове. Другият син Йоан пък става писател. Той е автор на сигурно най-завладяващата книга в цялата литература – Евангелието от Йоан.

Зеведеевите синове са на планината на Преображението. Те са при кръста, когато Исус умира. Нашият Господ поверява майка Си на грижата на Йоан. Същият този Йоан изпреварва Петър, пристига пръв при празния гроб и там повярва. Зеведеевите синове са заедно с останалите ученици на брега на Тивериадското езеро през онази чудесна сутрин, когато възкръсналият Христос ги пита дали имат храна, и ги кани да споделят с Него закуската (Йоан 21:1-14). Йоан е първият, който разпознава Христос от лодката, и казва на Петър: „Господ е!“ Просто казано, Зеведеевите синове тръгват след Христос и остават винаги с Него.

Но какво да кажем за техния баща Зеведей? Този въпрос съдържа нотка на тъга. Библията казва само, че синовете му го оставят в лодката да кърпи мрежите с надничарите. Представям си как може да е протекъл техният разговор. През онзи паметен ден Зеведей е зает с кърпенето на мрежите. А момчетата му се готвят да тръгнат след Христос.

„Довиждане, синове мои!“ – казва той.

„Татко, ела с нас – го молят двамата. – Струва си да последваме Исус!“

„Момчета, много съм зает. Не мога да оставя работата си.“

Може би дори Господ му казва: „Зеведей, ела с Мен.“

„Твърде съм зает, Исусе. Мрежите са скъсани. Трябва да се закърпят.“

Ами неговата съпруга? Е, тя e с Христос. Божието слово няколко пъти споменава майката на Зеведеевите синове. Понякога тя е доста нетактична, друг път – донякъде наивна. Но това е разбираемо. Една майка ще направи всичко за децата си. Както всяка друга майка, и тя иска синовете ѝ да заемат първите места в Божието царство. Искрена е, не прикрива нищо. Открито споделя желанието си с Христос. И въпреки че не притежава необходимото духовно прозрение, все пак сред безмилостната тълпа около кръста, на който е разпънат Христос, ще намерите Зеведеевите синове заедно с тяхната майка. Тя присъства там и това е важното.

 Къде е Зеведей?

Но къде е Зеведей? Той е зает. Кърпи мрежите, докато лодката му се носи върху морските вълни. Не повдига поглед, нито пък чува нещо. Вижда само онова, което е непосредствено пред очите му. Просто стои на брега и кърпи мрежи.

Зеведей, разбира се, има и някои похвални черти на характера. Не възпира жена си и децата си да последват Христос. Не им се кара, нито се чумери. Някои мъже упорито застават на пътя на семействата си. Зеведей не е такъв тип човек. В нито един случай той не пречи на жена си или на двамата си синове да следват Господа. Но самият той не се интересува от тези неща. Просто е пасивен за всичко това.

Сега помислете колко много губи Зеведей със своето безразличие. Но, питате вие, дали е грешно или неправедно един мъж да кърпи мрежи? Ни най-малко! Мрежите трябва да се закърпят, ако искате да ловите риба. Грях ли е да се лови риба? Разбира се, че не! Човек трябва да изкарва прехраната си и да се грижи за дома си. Не може да ги остави гладни. А лошо ли е човек да има лодка? Не!

Какво тогава не е наред със Зеведей? Проблемът е, че не тръгва с Христос. Съпругата му следва Христос, синовете му също, но той предпочита да остане с наетите слуги и да кърпи мрежите. Нека да видим какво пропуска Зеведей поради това, че не следва Христос.

 Какво пропуска Зеведей?

Зеведей пропуска общуването с Христос

Да предположим, че сте имали възможност да изберете между Христос и някого другиго от световно известните хора. Вероятно повечето от нас биха предпочели да видят Христос. (Бъдете сигурни впрочем, че един ден всеки човек на тази земя ще Го види като Съдия.) Но Зеведей преднамерено отказва да последва Христос, когато има своя шанс. Защо? Божието слово ни посочва причината: Той е твърде зает с мрежите си. Твърде зает, за да погледне усмивката на Христос. Прекалено зает, за да види разкриването на Божия Син.

„Но защо така, Зеведей? Защо не последва Месията, изпратен от Бога?“

Няма друга причина. Просто е твърде зает!

Каква огромна разлика виждаме между Зеведей и Закхей (в Лука 19 гл.)! Закхей затваря офиса си, без да обръща внимание на хората, изтичва и се покатерва на една черница, за да види Христос. Закхей е този, на когото Господ заявява: „Днес стана спасение на този дом.“

Бих предпочел хиляди пъти да бъда като Закхей вместо като Зеведей. О, Зеведей, няма ли да опознаеш Христос? Защо прахосваш живота си с кърпене на мрежи? Помнете, у всекиго от нас има по малко от Зеведей.

 

Зеведей не успява да чуе Христос

Всеки, който е чел романа Дейвид Копърфийлд на Чарлз Дикенс, се е наслаждавал на това интересно повествование. Авторът представя живо героите си и докато четем книгата, ние се вслушваме в думите им с голям интерес.

Но какво е този или всеки друг значителен литературен труд в сравнение с думите на Христос? Не бихте ли предпочели да Го чуете, когато се моли, когато поучава, когато служи на хората? Не бихте ли искали да изслушате лично забележителната Проповед на планината? Това е наистина удивително послание. А и колко много бих се радвал да чуя проповедта при кладенеца близо до Сихар в Самария!

Проповеди, изнесени пред самотни или пропаднали грешници, пред хора със съкрушено сърце – ето те ме вълнуват! Зеведей е можел да чуе всички онези удивителни проповеди на Господ Исус, но ги пропуска. Защо ли? Защото предпочита да кърпи мрежи, вместо да слуша думите на Христос. Бедният Зеведей!

Зеведей така и не вижда благодатните чудеса на Христос

Не бихте ли искали да видите как Христос върви по пустинните пътеки и изведнъж пред Него застава прокажен човек, човек отхвърлен от света? Исус се приближава към него, а прокаженият вика: „Нечист! Нечист!“ Покрива лице с ръцете си и си мисли, че Христос ще се отвърне от него. Но Исус се приближава право при него и го докосва по кожата. Не бихте ли искали да видите това?

По принцип можете да го видите днес. Но трябва да оставите скъсаните си мрежи и да дойдете при Христос. Ако го направите, Той ще ви докосне с прободената Си ръка и ще пречисти и обнови грешното ви сърце досущ като плътта на онзи прокажен в пустинята.

Не бихте ли искали да сте във Витания, недалеч от Йерусалим, когато Исус идва в дома на двете сестри Марта и Мария четири дни след смъртта на любимия им брат? Не бихте ли искали да застанете край гробницата и да чуете как Исус извиква: „Лазаре, излез вън!“ Не бихте ли искали да сте свидетел на това изумително събитие?

Отново и отново си представям Христовата покана: „Зеведей, къде си? Идваш ли?“

„Не мога. Бързам. Мрежите ми са ужасно изпокъсани!“

Зеведей не успява да види кръста

Вероятно всички бихме искали да видим сфинкса в Египет – едно от седемте чудеса на древния свят. Или кой не би искал да види някои от последните открития на човешкия гений? Но повече от всичко друго ние истински се нуждаем да видим Голготския кръст и Христос разпънат на него заради вас и мен, заради целия грешен свят.

„Но, Зеведей, какво правиш? Още ли кърпиш мрежите? Не виждаш ли Голгота?“

„Не знам. Прекалено съм зает…“

„Зеведей, там, на кръста е Исус Христос! Той виси като откуп за човешките грехове. Ето поради това се тресе земята и бушуват водите на Галилейското море.“

За един кратък миг Зеведей вдига поглед, но само казва: „Идва буря. Приберете платната.“ Бедният Зеведей! Той не знае, че морето бушува поради Христовата смърт. Каква трагедия!

Зеведей не успява да види празния гроб

Колко славна трябва да е била онази възкресенска утрин! Бих пожертвал всичко само и само да мога да надзърна в празния гроб подобно на Петър и Йоан! Не съжалявате ли Зеведей, че пропуска тази скъпоценна възможност? Животът не се състои само в ядене и пиене. Животът не се свежда единствено до кърпене на мрежи.

Сега аз оплаквам Зеведей, но честно казано, около нас има много Зеведеевци, за които има нужда да плачем по същия начин.

„О, Зеведей, какво правиш?! Жена ти и децата ти са в безопасност в Христос. А ти, ти къде си?“

„Но ти не разбираш… Аз съм много зает човек!“

 Защо да се безпокоим толкова много?

Някои „съвременни“ Зеведеевци също си намират извинения. Но защо Зеведей трябва да бъде толкова загрижен за духовни неща като следване на Христос? Ако не по друга причина, това е важно за него, защото е глава на семейството. Когато се ожени, мъжът дава на семейството си не само своето име, а и своето влияние. Колко е жалко за онзи съпруг и онзи баща, който няма духовно влияние в своя дом! През онези времена бащата е бил като свещеник на своя дом.

А Зеведей пропуска всичко това. Той мами себе си и почти измамва и семейството си, ако не е Христовата благодат.

Но къде си ти, съвременен Зеведей? Сърцето ми е съкрушено за теб, мой приятелю, съседе и съгражданино. Защо не следваш Христос, Зеведей? Защо не се молиш? Защо не се обърнеш към Христос? Защо не водиш семейството си след Исус?

О, Господи, призови Зеведей днес! Призови го да дойде при Твоя Син. Призови го да дойде при Теб със съпругата си и децата си. Това е моята молитва и молба за всички вас. Амин![1]

 


[1] Текстът на тази проповед е заимстван от книгата Here they stand: Biblical Sermons from Eastern Europe, compiled and edited by Lewis Drummond (Judson Press, 1978). Б.р.

Similar Posts