20 май 2024 г.

Глобалната конференция „Уилоу Крийк“ за тринайсети път в София

За 13 година в Бъл­гария се проведе Глобалната кон­фе­ренция за лидерство, известна с името на църквата организатор „Уилоу Крийк“. Участие взеха почти 400 души от различни църкви, служения, бизнеси и организации. Домакин бе Конферентен център „Възраждане“ на ул. Осогово 86.

По традиция оригиналната конференция се провежда в САЩ през лятото, а впоследствие сесиите се излъчват със субтитриран превод пред десетки събрания за водачи по цял свят.

Мотото на конференцията беше „Всеки има влияние“. Темите бяха разпределени в няколко основни панела: „Управление на промяната“; „Характер и ценности“; „Водене на преговори“, „Поемане на риск“, „Управление на човешки ресурси“. Говорителите бяха хора, които работят и оставят отпечатък в различни сфери на живота. Сред тях имаше пастир, автори на книги, социални предприемачи, счетоводител, пътешественик и водещ на предавания, изследовател, блогър, продуцент от Холивуд. След всяка от лекции­те участниците в конференцията имаха възможност да проведат кратка дискусия в малки групи, за да може информацията да бъде осмислена и да получи практическо измерение.

Според българската Интернет страница на глобалната конференция 79% от участ­ниците отбелязват по-добра екипна работа и по-висока продуктивност поради участието си. Конференцията се провежда в 135 държави, събирайки 270 000 участници.

В края на събранието бяха обявени датите за провеждането на следващата Глобална лидерска конференция догодина: 30-31 октомври 2020 г. Организатор отново ще е Студио 865.

Similar Posts