24 юли 2024 г.

Предстои ден за молитва за България и света

На 14 октомври 2023 г. от 13:00 ч. в зала 1 на Националния дворец на културата за поредна година ще се проведе Национална молитва за България и света. Събитието е с вход свободен. Поканени са да присъстват всички християни, които обичат Бог и българския народ, и всички останали народи. В молитвата ще участват вярващи от различни евангелски деноминации в България. Обединяват се заедно като братя и сестри в едно духовно семейство, с един Небесен Баща – Бог Отец, и един Господ – Исус Христос, който проля кръвта си, за да ни изкупи и да ни направи части от Неговото единно Тяло.

Националната молитва се организира от инициативата Общо молитвено движение и братолюбие, за която заедно работят, с любов и взаимна почит, пастири и служители от всички познати в България евангелски деноминации. Тази инициатива започна през март 2017 г. и оттогава всяка година се провеждат общи регионални молитви, както и Национална молитва за България и света, на които християните от цялата страна настойчиво се молят за три основни цели:

  1. Спасението на хората в България и по целия свят;
  2. Църквите в България да растат в зрялост, братолюбие, единство и смирение;
  3. Обществена трансформация, тоест Божията положителна промяна в управлението и политиката, бизнеса и икономиката, образованието, здравеопазването, културата и изкуството, медиите и семейните ценности.

В инициативата участват вярващи от хиляди църкви в България. От миналата година това движение се разпространи и сред български църкви във Великобритания, Германия, Холандия, Франция, които също се събират заедно да се молят за България и за целия свят.

Освен това, пастори на църкви, които са в един и същи град и са включени в това движение, се събират редовно в града, в който служат, за молитва и общуване, и за изграждане на братолюбие и духовно единство. Такива „градски“ събирания на пастори се провеждат във все повече градове в България и в чужбина.

Веднъж годишно, стотици пастори на църкви от различни евангелски деноминации в България, участващи в инициативата, провеждат национална пасторска среща, на която се моля и общуват заедно, и планират бъдещото развитие на движението. Подписали са и етичен кодекс да не се одумват; при разногласия да говорят един с друг почтително като се стремят към мир; със смирение всеки да счита другия за по-горен от себе си и да му служи с любов.

Участниците в инициативата правят всичко това, за да изпълнят новата заповед, която Господ Исус Христос даде на Своите ученици (Йоан 13:34-35): „Да се любите един друга, както Аз ви възлюбих“, да изграждат единство в Свeтия Дух и да се молят и да работят заедно за спасението на повече хора, за духовно изграждане на Тялото Христово, и за Божие съживление и трансформация в обществото. Целта е в поколенията сега и за в бъдеще да бъде изграден библейски стандарт на братолюбие, единство и усърдна молитва към Бога, в изпълнение на принципа: „Когато Ти рече: Търсете лицето Ми, моето сърце Ти каза: Лицето Ти ще търся, Господи“ (Пс. 27:8).

На някои регионални молитви присъстват стотици, а на други хиляди вярващи от различни църкви. На всяка национална молитва досега са се събирали между 3 и 5 хиляди вярващи. Организаторите на тазгодишната Национална молитва очакват зала 1 на НДК – гр. София да се напълни и за всеки случай ангажират още помощни зали.

Нека да виждаме с духовните си очи това, което Бог уникално прави в България и да бъдем част от него!

Елате на 14 октомври 2023 г. от 13:00 ч. в зала 1 на НДК, гр. София заедно да прославим нашия Господ и с любов да се молим за спасението на хората, и за благополучието на църквите и обществото! Бог възнаграждава тези, които с вяра Го търсят и прави изобилни плодовете на правдата им! (Евр. 11:6; II Кор. 9:10).

Similar Posts